Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dla_dociekliwych

7.1. Drzewo katalogów

Nazwa Opis
backups Kopie zapasowe bazy danych
bin Skrypty wykonywalne lms-…
contrib Dodatki stworzone przez użytkowników LMS
daemon A.L.E.C's LMS Daemon
devel Skrypty przydatne dla developerów
doc Dokumentacja
documents Archiwum dokumentów
img Obrazki do Interfejsu Użytkownika
lib LMS'owy zbiór bibliotek PHP oraz Smarty
modules Moduły Interfejsu Użytkownika
sample Przykładowe skrypty i inne dodatki
templates Szablony Smarty dla Interfejsu Użytkownika
templates_c Pliki tymczasowe

7.2. Struktura bazy danych

Poniżej przedstawiono ogólną strukturę bazy danych LMS. Bardziej szczegółowe informacje o typach danych, ograniczeniach nakładanych na pola oraz wartości domyślne zawarte są w plikach lms.mysql, lms.pgsql w katalogu /doc.

Struktura bazy danych

7.3. Format pliku konfiguracyjnego

W pliku konfiguracyjnym LMS'a (standardowo /etc/lms/lms.ini) można ustawiać parametry LMS-UI, LMS_MGC i innych skryptów. Przechowywanie konfiguracji demona lmsd w pliku konfiguracyjnym nie jest zalecane. Format wartości parametrów dla skryptów perlowych podlega większym restrykcjom niż dla UI.

7.3.1. Komentarze

Programy parsujące plik konfiguracyjny pomijają wszystkie linie zaczynające się znakiem '#' lub ';'. Komentarze poprzedzone jednym z tych znaków można także wstawiać w tej samej linii co sekcje i opcje.

7.3.2. Sekcje, klucze, wartości

Opcje konfiguracyjne pogrupowane są w sekcje. Nazwę sekcji, składającą się z liter i/lub cyfr należy zamknąć w nawiasy kwadratowe. Ich nazwy powinny być unikalne.

Sekcje i parametry umieszcza się w osobnych liniach. Parametry składają się z klucza i wartości. Klucz to nazwa parametru konfiguracyjnego składająca się z liter i/lub cyfr. W tej samej linii co klucz, po znaku równości, umieszcza się wartość parametru. Jeśli wartość zawiera znaki specjalne należy ją objąć w apostrofy lub cudzysłów.

Format opcji konfiguracyjnych

[sekcja]
klucz = wartość 
zmienna1 = "jakiś tekst"
para_metr = 'zmienna "para_metr" w apostrofach'

[sekcja_1]          #tu można komentować
klucz = "tekst ze znakami \t i ;"   ; tu też można komentować
; a to jest komentarz na całą linię
key = "A.L.E.C's LMS Daemon is the best"
# opcja = wyłączona

7.3.3. Zmienne dla skryptów perlowych

Konfiguracja skryptów perlowych, z uwagi na zastosowanie modułu Config::IniFiles, ma pewne ograniczenia. Komentarze mogą być wstawiane tylko i wyłącznie w nowej linii. Wartości zmiennych nie obejmuje się w apostrofy lub cudzysłów, a są one czytane od znaku równości do końca wiersza. Dlatego właśnie nie można umieszczać komentarzy w jednej linii z parametrami.

7.4. Generowanie danych losowych

Dla osób chcących szybko sprawdzić jak działa LMS przygotowaliśmy moduł 'genfake', służący do tworzenia bazy zawierającej przykładowe dane.

Aby wygenerować dane należy, po zalogowaniu się w LMS'ie wywołać adres http://twoj.serwer.net/lms/?m=genfake, określić ilu użytkowników ma zostać stworzonych i nacisnąć ENTER. To wszystko. Ewentualne błędy bazy danych, spowodowane ograniczeniami unikalności niektórych danych, można zignorować.

Dla prawidłowego wygenerowania zależności, moduł 'genfake' należy uruchamiać na pustej, nowo utworzonej bazie.

Wszystkie dane (oprócz danych użytkowników) zostaną usunięte z bazy.

7.5. Poziomy dostępu

W sumie tutaj to wytłumaczę bardziej dla developerów, gdyż osoby korzystające z LMS raczej nie będą zainteresowane.

Oryginalnie poziomy dostępu miały być definiowane poprzez różne litery. Było to założenie z czasów LMS-0.4, lecz nigdy nie wykorzystane. Z racji tego, że weszło to do 1.0, długo się głowiłem jak wykorzystać 64-znakowego stringa. Otóż w kolumnie rights jest po prostu 64-znakowa (256-bitowa) liczba heksadecymalna. Każdy jej znak może opisać maksymalnie cztery bity kombinacji (4*64 = 256 - stąd ilość możliwych poziomów). Tak więc włączenie jakiegoś poziomu dostępu powoduje ustawienie w tej liczbie odpowiedniego bitu. I tak jeżeli „pełen dostęp” ma pozycję 0 w lib/accesstable.php, zostanie ustawiony bit 0, czyli będzie to liczba 1. Więc poziomy mogą mieć numery od 0 do 255. Nie jest to finalne ograniczenie. Stosując więcej liter i znaków można rozszerzyć ilość możliwych kombinacji do przynajmniej 6 bitów na znak, co da nam 384 kombinacje.

7.6. Ograniczenia

Każdy system ma ograniczenia. Pewne wynikają z użytego silnika SQL (DBMS) inne zaś z założeń (prawie) świadomie podjętych przez developerów. Nasz system takowe posiada:

7.6.1. Wynikające z naszego projektu

Ilość pieniędzy (tabela 'cash'). Pieniążki (od lms-1.1) przechowywaliśmy jako 32 bitową liczbę całkowitą i w związku z tym za 8 lat mogliście nas nie lubić posiadając około 5000 użytkowników. Aktualnie (od lms-1.1.7 Hathor) używamy bardziej odpowiedniego typu danych [decimal (9.2), 2 miejsca znaczące po przecinku, a w sumie 9 miejsc na całą liczbę]. Maksymalna wartość to 9'999'999.99 (dotyczy sumy wszystkich operacji finansowych!). Procedury konwertujące liczby na słowa są przygotowane na kwoty tak duże jak 10^18.

7.6.2. Wynikające z używanego DBMS

MySQL
 • Rozmiar bazy danych:

Jak mówi dokumentacja do MySQL'a (rozdział: Table size, paragraf „How Big Can MySQL Tables Be?”), MySQL wersja 3.22 był ograniczony do 4 GB na tabelkę. W wersji zaś 3.23 zostało to podniesione do 8 milionów terabajtów (czyli 2^63 bajtów). Jednak warto zauważyć że różne systemy operacyjne mają limity nakładane przez systemy plików, najczęściej jest to 2 lub 4 GB.

 • Ilość rekordów:

Prawdziwe informacje na temat limitów uzyskamy dopiero po wydaniu polecenia: (w interpreterze poleceń mysql)

    mysql> show table status;

    ...| Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length |
    ...|       44 |    24136 |   4294967295 |    19456 |

Zauważymy że miejsca wystarczy na około 175 000 razy tyle ile mamy aktualnie wpisów w tabelce. (czyt.: możesz spać spokojnie, chyba że planujesz posiadanie ponad 100000 użytkowników :-)

PostgreSQL
 • Rozmiar bazy danych:

PostgreSQL zapisuje dane w porcjach po 8 kB. Liczba tych bloków jest ograniczona do 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem, dając maksymalną wielkość tabeli wynoszącą 16 terabajtów. Z uwagi na ograniczenia systemów operacyjnych dane przechowywane są w wielu plikach o wielkości 1 GB każdy.

 • Ilość rekordów:

PostgreSQL nie narzuca ograniczenia na liczbę wierszy w dowolnej tabeli.

7.8. Lista zmiennych konfiguracyjnych z podziałem na sekcje

7.8.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych

Nazwa Opis
type Typ drivera bazy danych. Aktualnie w 100% supportowany jest 'mysql', 'mysqli' oraz 'postgres'.

Domyślnie: mysql
Przykład: type = mysql
host Host gdzie zainstalowana jest baza danych. Najczęściej, localhost, ale można tutaj wstawić cokolwiek (ip, domena, ścieżka do gniazda w formacie '/path/to/socket').

Domyślnie: localhost
Przykład: host = localhost
user Użytkownik do bazy danych. W wielu wypadkach (jeżeli postępowałeś zgodnie ze wskazówkami w dokumentacji) będzie to 'lms'. Jeżeli chcesz używać konta uprzywilejowanego, prawdopodobnie wpiszesz 'root' (MySQL na większości *nixów), 'mysql' (na PLD) bądź 'postgres' (PostgreSQL).

Domyślnie: mysql
Przykład: user = lms
password Hasło do bazy danych.

Domyślnie puste.
Przykład: password = password
database Nazwa bazy danych,

Domyślnie lms.
Przykład: database = lms

7.8.2. Sekcja [directories] - ustawienia katalogów

Nazwa Opis
backup_dir Katalog z kopiami zapasowymi bazy danych - miejsce gdzie LMS zapisuje zrzuty z bazy.
Jeśli katalog z kopiami zapasowymi będzie osiągalny z poziomu WWW, to każdy bez autoryzacji będzie miał do nich dostęp.

Domyślnie: podkatalog 'backups'
Przykład: backup_dir = /var/backup/lms/
config_templates_dir Katalog z szablonami plików konfiguracyjnych.

Domyślnie: podkatalog 'config_templates'
Przykład: config_templates_dir = /var/www/lms/conf_temp/
doc_dir Katalog na archiwum dokumentów - miejsce gdzie LMS zapisuje pobrane pliki.
Jeśli ten katalog będzie osiągalny z poziomu WWW, to każdy bez autoryzacji będzie miał do nich dostęp.

Domyślnie: podkatalog 'documents'.
Przykład: doc_dir = /usr/share/documents/
lib_dir Katalog z „bibliotekami” LMS'a. Czyli zawartość katalogu lib.

Domyślnie: podkatalog 'lib' w 'sys_dir'.
Przykład: lib_dir = /usr/share/lms/lib/
modules_dir Katalog z „modułami” LMS'a. Czyli zawartość katalogu modules.

Domyślnie: podkatalog 'modules' w 'sys_dir'.
Przykład: modules_dir = /usr/share/lms/modules/
smarty_compile_dir Katalog kompilacji Smarty-ego. Miejsce gdzie Smarty kompiluje szablony.

Domyślnie: podkatalog 'templates_c' w katalogu 'sys_dir'.
Przykład: smarty_compile_dir = /var/smarty/compile/lms
smarty_templates_dir Katalog z szablonami którymi Smarty-ego.

Domyślnie: podkatalog 'templates' z 'sys_dir'.
Przykład: smarty_templates_dir = /usr/share/lms/templates
sys_dir Katalog systemowy. Jest to miejsce gdzie jest cała zawartość UI LMS'a, czyli index.php, grafiki, szablony i reszta. Domyślnie, index.php stara się sam odnaleźć w filesystemie używając getcwd(), ale lepiej by było gdyby mu powiedzieć gdzie jest.

Przykład: sys_dir = /var/www/htdocs/lms/
userpanel_dir Katalog, w którym zlokalizowane są pliki userpanelu. Domyślnie, userpanel/index.php stara się sam odnaleźć w filesystemie używając getcwd(), ale lepiej by było gdyby mu powiedzieć gdzie jest.

Przykład: userpanel_dir = /var/www/htdocs/lms/userpanel

7.8.3. Sekcja [finances] - ustawienia finansów

Nazwa Opis
account Numer konta bankowego. W tej chwili ta opcja jest używana jedynie przez 'contrib/customer_otherip'. Numer konta ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
address Adres firmy. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a adres firmy ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
bank Nazwa banku jaka będzie widniała na blankiecie wpłaty. W tej chwili ta opcja jest używana jedynie przez 'contrib/customer_otherip'.
bgz_newpassword_email Używane przez skrypt 'contrib/bin/lms-cashimport-bgz.php', który oprócz importu płatności do LMS, zmienia hasło dostępu do panelu BGŻ co 30 dni (w celach bezpieczeństwa). Zmienna ta zawiera adres email, na który zostanie wysłane nowe hasło do panelu BGŻ.

Domyślnie: pusty
Przykład: bgz_newpassword_email = test@example.pl
bgz_password Używane przez 'contrib/bin/lms-cashimport-bgz.php'. Hasło dostępu do panelu BGŻ.

Domyślnie: puste
Przykład: bgz_password = haslodopanelu
bgz_password_lastchange Używane przez 'contrib/bin/lms-cashimport-bgz.php'. Data ostatniej zmiany hasła do panelu BGŻ (w formacie unix timestamp). Ta wartość nie powinna być modyfikowana przez użytkownika, chyba, że jest potrzeba wymuszenia zmiany hasła, wtedy należy tą zmienną ustawić na 0.
bgz_username Używane przez 'contrib/bin/lms-cashimport-bgz.php'. Nazwa użytkownika używana przy logowaniu się do panelu BGŻ.
bgz_firm Używane przez 'contrib/bin/lms-cashimport-bgz.php'. Identyfikator firmy używane przy logowaniu się do panelu BGŻ
bottommargin Używane przez 'modules/transferforms2.php'. Wartość dolnego marginesu przy wydruku formularzy wpłat.

Domyślnie: 0
Przykład: bottommargin = 5
cashimport_checkinvoices Podczas zatwierdzania importowanych pozycji przez skrypt cashimport.php (LMS-Finanse→Import) możliwe jest włączenie automatycznego oznaczania faktur jako rozliczonych, zależnie od wielkości wpłaty (i bilansu klienta). Faktura (oraz jej korekty) oznaczana jest jako rozliczona jeśli wpłata (z uwzględnieniem bilansu klienta) przewyższa kwotę obciążenia wynikającą z danej faktury.

Domyślnie: pusta
Przykład: cashimport_checkinvoices = 1
cashimport_use_idate Gdy ta opcja jest włączona moduł cashimport będzie importował operacje z datą importu pliku zamiast z datą księgowania operacji w banku.

Domyślnie: pusta (operacje są księgowane z datą operacji w banku)
Przykład: cashimport_use_idate = 1
city Miasto firmy. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a miasto firmy ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
leftmargin Używane przez 'modules/transferforms2.php'. Wartość lewego marginesu przy wydruku formularzy wpłat.

Domyślnie: 0
Przykład: leftmargin = 5
line_1, line_2 Używane przez: 'contrib/formularz_przelewu_wplaty/druk.php' i 'userpanel/modules/finances/transferform.php'. Zawartość tych zmiennych pojawi się na formularzu wpłaty w polu „Do”.
name Nazwa firmy. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a nazwę firmy ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
pay_title Używane przez: 'contrib/formularz_przelewu_wplaty/druk.php' i 'userpanel/modules/finances/transferform.php'. Zawartość 'pay_title' pojawi się na formularzu wpłaty w polu „Tytuł przelewu”.
shortname Skrócona nazwa firmy. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a nazwę skróconą firmy ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
suspension_percentage Wartość procentowa zobowiązania jaka zostanie naliczona w momencie, gdy zobowiązanie jest zawieszone.

Domyślnie: 0
Przykład: suspension_percentage = 50 (lms-payments naliczy 50zł dla zawieszonego zobowiązania o wartości 100zł)
zip Kod pocztowy firmy. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a kod pocztowy firmy ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).

7.8.4. Sekcja [invoices] - ustawienia faktur

Nazwa Opis
attachment_name Można podać nazwę pliku, jako który ma zostać zapisany gotowy wydruk.

Domyślnie: pusta.
Przykład: attachment_name = faktura.xls
cnote_template_file Szablon faktury korygującej, który powinien znajdować się w katalogu templates.

Domyślnie: invoice.html.
Przykład: cnote_template_file = invoice-mynet.html
content_type Content-type dla faktury. Jeżeli wpiszesz tutaj 'application/octet-stream' to przeglądarka zechce wysłać plik do zapisania na dysku, zamiast go wyświetlić. Przydatne jeśli używasz własnego szablonu, który wygeneruje np.rtf'a lub xls'a.

Domyślnie: 'text/html'
Przykład: content_type = application/octet-stream
cplace Miejsce wystawienia faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a miejsce wystawienia faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
default_author Wystawca faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a wystawcę faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
default_printpage Lista oddzielonych przecinkiem nazw stron wydruku faktur. Można użyć zdefiniowane ciągi znaków „original”, „copy” i „duplicate”.

Domyślnie: „original,copy”.
Przykład: default_printpage = „original”
file_name Nazwa pliku faktury jaki będzie wysłany do klienta. Możliwy pattern '%number'.
Przykład: %number.pdf
Default: file.pdf
footer Stopka faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a stopkę faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
header Nagłówek faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a nagłówek faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
hide_closedWartość tej zmiennej ustala czy na liście faktur mają się pojawiać rozliczone faktury.
Domyślnie: false
Przykład: hide_closed = true
monthly_numbering Przestarzała opcja ustalająca czy plany numeracyjne mają mieć cykl miesięczny. Teraz wszelkie ustawienia i okresy numeracyjne dokumentów ustawia się w LMS→Konfiguracja→Plany numeracyjne
number_template Przestarzała opcja zawierająca szablon numeracyjny faktur. Teraz wszelkie ustawienia i okresy numeracyjne dokumentów ustawia się w LMS→Konfiguracja→Plany numeracyjne
pdf_type Typ generowanej faktury pdf. Możliwe warianty tcpdf, ezpdf. Możemy również stworzyć własną klasę dziedziczącą i użyć własnego typu pdf np. pdf_type = mypdf.
Domyślnie: tcpdf
paytime Domyślny czas płatności faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a domyślny czas płatności faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
paytype Domyślny typ płatności faktury. W tej chwili ta opcja nie jest używana, a domyślny typ płatności faktury ustawia się w LMS→Konfiguracja→Firmy (Oddziały).
print_balance_history Określa czy na fakturze (html) drukować listę operacji finansowych na koncie klienta.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: print_balance_history = true
print_balance_history_limit Liczba rekordów na liście operacji finansowych na fakturze.

Domyślnie: 10.
Przykład: print_balance_history_limit = 20000
print_balance_history_saveOkreśla czy na fakturze (html) drukować pełną listę operacji finansowych na koncie klienta czy tylko operacje finansowe zaistniałe do daty wystawienia faktury.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: print_balance_save = true
template_file Szablon faktury, który powinien znajdować się w katalogu templates. W momencie ustawiania 'type=pdf' opcja template_file spełnia podobną rolę jak dla faktur html'owych, z tym, że posiada predefiniowane wartości: 'standard' - faktura podstawowa (odpowiednik invoice.html) i 'FT-0100' - faktura przystosowana do drukowania na drukach FT-0100 zawierających druk polecenia przelewu.

Domyślnie: invoice.html.
Przykład: template_file = invoice-mynet.html
type Przypisanie wartości 'pdf' spowoduje, że faktury zamiast w html'u będą tworzone jako pliki „portable data format”.

Domyślnie: html
Przykład: type = pdf
always_show_form Opcja wyświetlająca formularz wpłaty do faktury jeśli klient ma zadłużenie.

Domyślnie: true
Przykład: always_show_form = false
customer_credentials Opcja wyświetlająca ID i PIN na fakturze.

Domyślnie: true
Przykład: customer_credentials = false (to nam ukryje drukowanie id i pin na fakturze klienta)

7.8.5. Sekcja [mail] - ustawienia poczty elektronicznej

Nazwa Opis
debug_email Adres e-mail do debugowania - pod ten adres będą szły wiadomości wysyłane z sekcji 'Wiadomości' LMS'a, zamiast do właściwych klientów.

Przykład: debug_email = root@localhost
sendinvoice_mail_body Zawartość tej zmiennej jest używana przez 'bin/lms-sendinvoices.php' jako treść wiadomości w przypadku, gdy zmienna '[sendinvoices][mail_body]' jest pusta. W treści można użyć zmiennej %invoice, która zostanie zastąpiona numerem faktury.

Domyślnie: 'Attached file with Invoice No. %invoice'.
Przykład: sendinvoice_mail_body = ''
smtp_auth_type Metoda uwierzytelniania SMTP w mailingu. Przy ustawieniach domyślnych zostanie użyta najlepsza z dostępnych metod.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: smtp_auth_type = DIGEST-MD5
smtp_host Host używany przy połączeniach SMTP. LMS umożliwia korzystanie ze zdalnego serwera pocztowego z autoryzacją, wykorzystując do tego moduł PEAR::Mail.

Domyślnie: 127.0.0.1.
Przykład: smtp_host = poczta.domena.pl
smtp_password Hasło używane do uwierzytelniania przy połączeniach SMTP.

Domyślnie: puste
Przykład: smtp_password = haslo123
smtp_port Port używany przy połączeniach SMTP.

Domyślnie: 25
Przykład: smtp_port = 25
smtp_username Login używany do uwierzytelniania przy połączeniach SMTP.

Domyślnie: pusty
Przykład: smtp_username = mail_login

7.8.6. Sekcja [notes] - ustawienia not obciążeniowych

Nazwa Opis
attachment_name Można podać nazwę pliku, jako który ma zostać zapisany gotowy wydruk.

Domyślnie: pusta.
Przykład: attachment_name = receipt.xls
content_type Content-type dla druku. Jeżeli wpiszesz tutaj 'application/octet-stream' to przeglądarka zechce wysłać plik do zapisania na dysku, zamiast go wyświetlić. Przydatne jeśli używasz własnego szablonu, który wygeneruje np.rtf'a lub xls'a.

Domyślnie: 'text/html'
Przykład: content_type = application/octet-stream
hide_closed Wartość tej zmiennej ustala czy na liście not obciążeniowych mają się pojawiać rozliczone noty.

Domyślnie: false
Przykład: hide_closed = true
paytime Domyślny termin płatności noty obciążeniowej w dniach.
print_balance_history Określa czy na nocie obciążeniowej drukować listę operacji finansowych na koncie klienta.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: print_balance_history = true
print_balance_history_limit Liczba rekordów na liście operacji finansowych na nocie obciążeniowej.

Domyślnie: 10.
Przykład: print_balance_history_limit = 20000
print_balance_history_saveOkreśla czy na nocie obciążeniowej drukować pełną listę operacji finansowych na koncie klienta czy tylko operacje finansowe zaistniałe do daty wystawienia noty.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: print_balance_save = true
template_file Szablon noty, który powinien znajdować się w katalogu templates.

Domyślnie: note.html.
Przykład: template_file = mytempl/note.html
type Ustala w jakim formacie mają być drukowane noty obciążeniowe. W tej chwili opcja nie działa i dostępny jest jedynie format HTML

7.8.7. Sekcja [phpui] - ustawienia interfejsu graficznego

Nazwa Opis
accountlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście kont.

Domyślnie: 100.
Przykład: accountlist_pagelimit = 25
account_type Zmienia domyślne zaznaczenie checkboxów przy dodwaniu kont. shell = 1 (0000000000000001) mail = 2 (0000000000000010) www = 4 (0000000000000100) ftp = 8 (0000000000001000) sql = 16 (0000000000010000)

Domyślnie: 32767
Przykład: account_type = 2
add_customer_group_required Wymuszenie przypisania klienta do grupy podczas jego tworzenia. Klient musi być przypisany do jakieś grupy.

Domyślnie: false.
Przykład: add_customer_group_required = true
aliaslist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście aliasów.

Domyślnie: 100.
Przykład: aliaslist_pagelimit = 25
allow_from Lista sieci i adresów IP które mają dostęp do LMS. Jeżeli puste, każdy adres IP ma dostęp do LMS'a, jeżeli wpiszemy tutaj listę adresów bądź pul adresowych, LMS odrzuci błędem HTTP 403 każdego niechcianego użytkownika.

Przykład: allow_from = 192.168.0.0/16, 213.25.209.224/27, 213.241.77.29
allow_mac_sharing Przyzwolenie na dodawanie rekordów komputerów z adresami MAC już istniejącymi (nie sprawdza czy jakiś inny komputer posiada taki adres MAC).

Domyślnie wyłączone
Przykład: allow_mac_sharing = 1
arp_table_backendPolecenie uruchamiane przez LMSa w momencie wybierania adresu MAC z listy (np. przy dodawaniu komputera). Powinno zwracać listę w postaci 'ip mac'.

Domyślnie: w zależności od OS LMS spróbuje odczytać listę ARP z /proc/net/arp lub uruchomić polecenie 'arp'
Przykład: /sbin/custom_arp
arpd_servers Lista serwerów arpd do sczytywania MAC'adresów z odległych sieci. Lista ta powinna zawierać wpisy w postaci adresIP[:port] oddzielone spacjami.

Domyślnie pusta.
Przykład: arpd_servers = 192.168.1.1 192.168.2.1
arping_helper Komenda jaką wykona moduł 'ping' w celu sprawdzenia dostępności hosta w przypadku ustawienia typu pakietów na 'arp' Zmienne %i i %if zostaną zamienione odpowiednio na: adres sprawdzanego hosta i interface przypisany do sieci (LMS→Sieci IP), w której znajduje się adres IP hosta.

Domyślnie: arping %i -c 1 -w 1.0
Przykład: arping_helper = arping %i -I %if -c 1 -w 1.0
balancelist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie na rachunku klienta.

Domyślnie: 100.
Przykład: balancelist_pagelimit = 50
big_networks Wsparcie dla dużych ISPów, np. ukrywanie list wyboru klientów.

Domyślnie: wyłączona
Przykład: big_networks = true
capitalize_node_names Automatyczna zmiana nazwy komputera na wielkie litery.

Domyślnie: true.
cashreglog_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie historii rejestru kasowego.

Domyślnie: 100.
Przykład: cashreglog_pagelimit = 50
channellist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie listy kanałów EWX.

Domyślnie: 100.
Przykład: channellist_pagelimit = 50
check_for_updates_periodJak często sprawdzać czy są dostępne poprawki LMS-a (w sekundach).

Domyślnie: 86400.
Przykład: check_for_updates_period = 604800
configlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście opcji konfiguracyjnych.

Domyślnie: 100.
Przykład: configlist_pagelimit = 50
custom_accesstable Zaawansowani użytkownicy mają możliwość zdefiniowania dodatkowych dowolnych reguł dostępu lub przedefiniowania istniejących. W tym celu należy utworzyć skrypt PHP na wzór lib/accesstable.php. Lokalizację pliku podajemy w opcji custom_accesstable. W ten sposób można zdefiniować własne reguły zezwalające lub zabraniające dostępu do dowolnych modułów.

Domyślnie: puste
Przykład: custom_accesstable = lib/custom_accesstable.php
customerlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście klientów.

Domyślnie: 100.
Przykład: customerlist_pagelimit = 10
custom_menu Lokalizacja pliku z dodatkowymi opcjami menu.

Domyślnie: pusty
Przykład: custom_menu = lib/custom_menu.php
debitnotelist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na liście not obciążeniowych.

Domyślnie: 100.
Przykład: debitnotelist_pagelimit = 50
default_address Domyślna ulica stosowana podczas wstawiania nowego klienta. Przydatne gdy mamy do wpisania wielu klientów z tej samej ulicy.

Przykład: default_zip = 39-300
default_assignment_at Domyślna wartość jaka zostanie wpisane w pole 'dzień naliczania' przy dodawaniu nowego zobowiązania

Domyślnie: puste
Przykład: default_assignment_at = 1
default_assignment_invoice Powoduje zaznaczenie opcji „z fakturą” w formularzu dodawania zobowiązania.

Domyślnie wyłączona.
Przykład: default_assignment_invoice = true
default_assignment_periodDomyślnie wybrana z listy rozwijanej wartość okresu obciążenia, przy dodawaniu zobowiązania dla klienta. Możliwe wartości: jednorazowo - 0 codziennie - 1 co tydzień - 2 co miesiąc - 3 co kwartał - 4 co rok - 5

Domyślnie: 0
Przykład: default_assignment_period = 3
default_assignment_settlement Powoduje zaznaczenie opcji „z wyrównaniem początkowego okresu niepełnego” w formularzu dodawania zobowiązania.

Domyślnie wyłączona.
Przykład: default_assignment_settlement = true
default_city Domyślne miasto stosowane podczas wstawiania nowego klienta. Przydatne gdy mamy do wpisania wielu klientów z tej samej ulicy.

Przykład: default_city = Hawajska
default_editor Typ edytora używanego do redagowania treści ostrzeżeń klienckich, komunikatów poczty elektronicznej oraz smsów. Możliwe wartości: html - edytor html, wysiwyg - edytor wizualny

Domyślnie: html
Przykład: default_editor = wysiwyg
default_module Nazwa modułu startowego (nazwa pliku z katalogu /modules bez rozszerzenia .php).

Domyślnie: welcome.
Przykład: default_module = copyrights
default_monthly_payday Określa domyślny dzień miesiąca odpowiadający dniom zapłaty podczas przypisywania zobowiązań klientom.

Domyślnie niezdefiniowany.
Przykład: default_monthly_payday = 1
default_taxrateOkreśla wartość (nie etykietę) stawki podatkowej, która będzie domyślnie zaznaczona na listach wyboru.

Domyślnie: 22
Przykład: default_taxrate = 7
default_zip Domyślny kod pocztowy stosowany podczas wstawiania nowego klienta. Przydatne gdy mamy do wpisania wielu klientów z tej samej ulicy.

Przykład: default_zip = 39-300
delete_link_in_customerbalanceboxWłączenie tej opcji spowoduje możliwość usuwania operacji na liście operacji klienta.

Domyślnie: puste (brak możliwości usuwania)
Przykład: delete_link_in_customerbalancebox = true
documentlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście dokumentów.

Domyślnie: 100.
Przykład: documentlist_pagelimit = 10
document_type Przypisanie wartości 'pdf' spowoduje, że dokumenty zamiast w html'u będą tworzone jako pliki „portable data format”.

Domyślnie: html
Przykład: document_type = pdf
documenttypes_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na liście typów dokumentów.

Domyślnie: 100.
Przykład: documenttypes_pagelimit = 25
domainlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji w liście domen.

Domyślnie: 100.
Przykład: domainlist_pagelimit = 25
divisionlist_pagelimitLimit wyświetlanych pozycji w liście oddziałów (firm).

Domyślnie: 100.
Przykład: divisionlist_pagelimit = 10
event_max_userlist_size Automatyczne dopasowanie wielkości listy wyboru do ilości użytkowników jeśli ustawione na 0.

Domyślnie: 0
Przykład: event_max_userlist_size = 10
ewx_support Wsparcie dla urządzeń EtherWerX.

Domyślnie: wyłączona
Przykład: ewx_support = tak
export_config Używane przez moduł 'export'. Aby skrypt eksportujący potrafił wyeksportować dane do plików w dowolnym formacie należy zdefiniować odpowiednie ustawienia w skrypcie PHP, którego lokalizację podajemy w opcji export_config. Przykładowe wartości wraz z objaśnieniem dostępnych parametrów znajdują się w pliku modules/exportcfg.php.

Domyślnie: exportcfg.php
Przykład: export_config = custom_export_cfg.php
force_ssl Wymuszanie SSL. Ustawienie tej zmiennej na 1 spowoduje że LMS będzie wymuszał połączenie SSL powodując redirect do https://$_SERVER[HTTP_HOST]/$_SERVER[REQUEST_URI] przy każdej próbie dostępu bez SSL.

Domyślnie wyłączone.
Przykład: force_ssl = 0
gd_translate_toKodowanie danych dla biblioteki GD (przydatne jeśli GD wymaga ISO-8859-2 zamiast UTF-8 dla funkcji imagetext).

Domyślnie: ISO-8859-2.\\Przykład: gd_translate_to =
helpdesk_backend_mode Włączenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wiadomości w systemie helpdesk (oprócz tych skierowanych do zgłaszającego) będą wysyłane do serwera pocztowego na adres odpowiedniej kolejki. Na serwerze tym powinien być uruchomiony skrypt lms-rtparser, który zajmie się zapisem wiadomości do bazy danych.

Domyślnie: wyłączona.
Przykład: helpdesk_backend_mode = 1
helpdesk_customerinfo Dodaje podstawowe informacje o kliencie na stronie informacji o zgłoszeniu oraz w treści powiadomienia.

Domyślnie: włączona.
Przykład: helpdesk_customerinfo = 0
helpdesk_reply_body Opcja ta ustala czy do odpowiedzi na zgłoszenie w helpdesku załączana będzie oryginalna treść wiadomości.

Domyślnie: puste
Przykład: helpdesk_reply_body = true
helpdesk_sender_name Nazwa nadawcy wiadomości albo predefiniowane wartości: 'queue' - nazwa kolejki do której należy zgłoszenie, 'user' - nazwa zalogowanego użytkownika (nadawcy).

Domyślnie: pusta.
Przykład: helpdesk_sender_name = Helpdesk
helpdesk_stats Dodaje statystyki przyczyn zgłoszeń na stronie informacji o zgłoszeniu oraz na jego wydruku.

Domyślnie: włączona.
Przykład: helpdesk_stats = 0
homedir_prefixPodczas dodawania nowego konta (LMS→Hosting→Nowe konto) istnieje możliwość zdefiniowania dowolnego katalogu domowego użytkownika (konta). Opcja konfiguracyjna homedir_prefix zawiera prefix katalogu domowego.

Domyślnie: /home/
Przykład: homedir_prefix = /chroot/home/.
import_config Używane przez moduł 'cashimport'. Aby skrypt importujący potrafił odczytać dane z plików w dowolnym formacie należy zdefiniować odpowiednio wyrażenia regularne w skrypcie PHP, którego lokalizację podajemy w opcji import_config. Przykładowe wartości wraz z objaśnieniem dostępnych parametrów znajdują się w pliku modules/cashimportcfg.php.

Domyślnie: cashimportcfg.php
Przykład: import_config = custom_cashimport_cfg.php
invoice_check_payment Określa czy przy rozliczaniu faktury ma być automatycznie dodawana płatność.

Domyślnie: puste
Przykład: note_check_payment = true
invoicelist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście faktur.

Domyślnie: 100
Przykład: invoicelist_pagelimit = 50
lang Ustawia język interfejsu użytkownika. Jeśli nie podano, język zostanie ustawiony na podstawie ustawień przeglądarki.

Domyślnie: en.
Przykład: lang = pl
lastonline_limit Określa czas (w sekundach), po którym komputer zostaje uznany za nieaktywny. Powinien odpowiadać częstotliwości uruchamiania skryptu badającego aktywność komputerów (np.lms-fping).

Domyślnie: 600.
Przykład: lastonline_limit = 300
logoObrazek z logo używanym przez LMSa.

Domyślnie: img/logo-40.png
Przykład: img/custom-logo-40.png
loglevelNieużywana zmienna
live_traffic_helperOkreśla skrypt, który ma być uruchamiany w celu uaktualnienia informacji o aktualnie generowanym przez komputer ruchu. Zmienna %i zostanie zastąpiona adresem IP komputera. Skrypt powinien zwrócić 4 wartości oddzielone spacjami: szybkość pobierania w bit/s, liczbę pobieranych pakietów na sekundę, szybkość wysyłania w bit/s, liczbę wysyłanych pakietów na sekundę.
map_type Ustaw „flash” jeśli używasz biblioteki Ming, „gd” jeśli chcesz generować obrazki przy pomocy gdlib lub „openlayers” jeśli chcesz używać biblioteki OpenLayers do generowania mapy. Domyślnie (opcja nieustawiona) LMS spróbuje wykryć jaką bibliotekę masz dostępną w systemie, przy czym w pierwszej kolejności szuka możliwości wygenerowania mapy we flashu, a jak się to nie uda, to użyje GD.
messagelist_pagelimit Liczba wiadomości na stronie w module 'LMS→Wiadomości→Lista'.

Domyślnie: 100
Przykład: messagelist_pagelimit = 200
netdevmaprefresh_helper Zmienna używana przez mapę urządzeń opartą o OpenLayers. Komenda z tej zmiennej jest wykonywana w momencie wciśnięcia przycisku 'Odśwież' na mapie urządzeń i powinna zwracać listę adresów IP aktywnych hostów.

Domyślnie: sudo /sbin/pinger-addresses
Przykład: netdevmaprefresh_helper = /bin/pinger
networkhosts_pagelimit Ilość komputerów wyświetlanych na jednej stronie w informacjach o sieci.
Domyślnie: 256.
Przykład: networkhosts_pagelimit = 1024
newticket_notify Włączenie tej opcji spowoduje, że wszyscy użytkownicy z prawami do kolejki dostaną powiadomienie (mailem i/lub smsem) o dodaniu do niej nowego zgłoszenia.

Domyślnie: wyłączona.
Przykład: newticket_notify = 1
nodepassword_lengthDomyślna długość hasła (generowanego automatycznie) dla komputera. Maksymalnie 32.

Domyślnie: 16. \\Przykład: nodepassword_length = 8
nodelist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście komputerów.

Domyślnie: 100.
Przykład: nodelist_pagelimit = 10
note_check_payment Określa czy przy rozliczaniu noty obciążeniowej ma być automatycznie dodawana płatność.

Domyślnie: puste
Przykład: note_check_payment = true
numberplanlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście planów numeracyjnych.

Domyślnie: 100.
Przykład: numberplanlist_pagelimit = 10
ping_helper Komenda jaką wykona moduł 'ping' w celu sprawdzenia dostępności hosta w przypadku ustawienia typu pakietów na 'icmp' Zmienne %i i %if zostaną zamienione odpowiednio na: adres sprawdzanego hosta i interface przypisany do sieci (LMS→Sieci IP), w której znajduje się adres IP hosta.

Domyślnie: ping %i -c 1 -s 1450 -w 1.0
Przykład: ping_helper = ping %i -I %if -c 5 -s 1450 -w 1.0
plugins Lista wtyczek z katalogu 'lib/plugins/, które LMS załaduje przy starcie.

Domyślnie: puste (brak ładowania wtyczek)
Przykład: plugins = example smspasswords
printout_pagelimit Maksymalna liczba rekordów na stronie. Używane przez: 'modules/print.php' i 'modules/invoicereport.php'

Domyślnie: 20
Przykład: printout_pagelimit = 19
stat_freq Wartośc do lepszej godzinnej precyzji rysowania statystyk.

Domyślnie: 12
quota_sh Wartość jaka będzie wyświetlana podczas dodawania konta w polu 'powłoka'.

Domyślnie: 0
Przykład: quota_sh = 100
quota_mail Wartość jaka będzie wyświetlana podczas dodawania konta w polu 'mail'.

Domyślnie: 0
Przykład: quota_mail = 100
quota_www Wartość jaka będzie wyświetlana podczas dodawania konta w polu 'www'.

Domyślnie: 0
Przykład: quota_www = 100
quota_ftp Wartość jaka będzie wyświetlana podczas dodawania konta w polu 'ftp'.

Domyślnie: 0
Przykład: quota_ftp = 100
quota_sql Wartość jaka będzie wyświetlana podczas dodawania konta w polu 'sql'.

Domyślnie: 0
Przykład: quota_sql = 100
public_ipKontroluje wyświetlanie pola 'Publiczny adres IP' podczas dodawania komputera lub urządzenia sieciowego.

Domyślnie: true
Przykład: public_ip = false
printer_windowPowoduje pokazanie okna drukowania przeglądarki podczas drukowania faktur, raportów, dokumentów kasowych itd. Jest to ekwiwalent kliknięcia w 'Plik→Drukuj' w przeglądarce po wyświetleniu się dokumentu np. faktury. Dotyczy to tylko dokumentów w formacie html. Możliwe wartości: invoice - faktury, report - raporty, note - noty obciążeniowe, receipt - dokumenty kasowe

Domyślnie: puste
Przykład: printer_window = invoice note
radiusWłącza obsługę RADIUSa.

Domyślnie: true (włączone)
Przykład: radius = false
receiptlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na jednej stronie listy rejestrów kasowych.

Domyślnie: 100
Przykład: receiptlist_pagelimit = 200
recordlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na jednej stronie listy rekordów DNS.

Domyślnie: 100
Przykład: recordlist_pagelimit = 200
reload_execcmd Komenda do wykonania podczas reloadu jeżeli reload_type jest ustawione na 'exec'.

Domyślnie /bin/true. String ten puszczany do komendy system() więc proponuję rozwagę i pomyślenie co się robi i jak :) Generalnie średniki powinny być parsowane przez bash'a, ale z paru względów LMS sam dzieli poniższy ciąg pod względem średników i wykonuje komendy pojedynczo. W poleceniach można używać zmiennej '%host', która zostanie zamieniona na nazwę zdefiniowanego hosta (Konfiguracja → Hosty).
Przykład: reload_execcmd = „sudo /usr/bin/reload_lms.sh”
reload_sqlquery Zapytanie SQL wykonywane podczas reloadu, jeśli reload_type = sql.

Domyślnie zapytanie ustawia w bazie polecenie przeładowania dla demona lmsd. W zapytaniu można użyć zmiennej '%host' oraz '%TIME%' jako podstawki pod aktualny timestamp unixowy. UWAGA! Znak średnika jest traktowany jako separator kwerend, tzn. oddzielając znakiem średnika możesz wpisać kilka zapytań SQL.
Przykład: reload_sqlquery = „INSERT INTO reload VALUES ('1','%TIME%')„
reload_type Typ reloadu. Dozwolone wartości:
exec - wywoływanie jakiejś komendy (najczęściej coś przez sudo, jakiś skrypt lub coś, konfigurowalny poniżej)
sql - zrobienie wpisów w SQL'u (też można ustawić konkretne query SQL'a)

Domyślna wartość to 'sql'.
Przykład: reload_type = exec
report_type Przypisanie wartości 'pdf' spowoduje, że raporty zamiast w html'u będą tworzone jako pliki „portable data format”.

Domyślnie: html
Przykład: report_type = pdf
short_pagescrollerZmienia wygląd pól wyboru strony, ułatwiając nawigację na listach z bardzo dużą liczbą stron.

Domyślnie: wyłączona
Przykład: short_pagescroller = tak
smarty_debug Włączenie konsoli debugowej Smarty-ego, przydatne do śledzenia wartości przekazywanych z PHP do Smarty-ego.

Domyślnie wyłączone.
Przykład: smarty_debug = 1
sqlpanel_pagelimit W katalogu contrib/sqlpanel znajdziesz moduł, dzięki któremu będziesz miał możliwość bezpośredniego dostępu do bazy danych poprzez zadawanie zapytań SQL. Ilość wyświetlanych wierszy na jednej stronie określa zawartość zmiennej 'sqlpanel_pagelimit'

Domyślnie: 50
Przykład: sqlpanel_pagelimit = 100
statelist_pagelimit Limit wyświetlanych rekordów na jednej stronie listy województw.

Domyślnie: puste (bez limitu)
Przykład: statelist_pagelimit = 50
styleArkusz stylów używany w LMS.

Domyślnie: img/style.css
Przykład: style = img/custom.css
taxratelist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście stawek podatkowych.

Domyślnie: 100.
Przykład: taxratelist_pagelimit = 10
ticketlist_pagelimit Limit wyświetlanych pozycji na stronie w liście zgłoszeń.

Domyślnie: 100
Przykład: ticketlist_pagelimit = 50
ticketlist_status Domyślne ustawienie filtra statusu na liście zgłoszeń. Dozwolonych wartości szukaj w kodzie strony html.

Domyślnie: nie ustawiona.
Przykład: ticketlist_status = -1
ticket_template_file Szablon wydruku zgłoszenia.

Domyślnie: rtticketprint.html.
Przykład: ticket_template_file = ../mytemplates/ticket.html
timeout Timeout sesji www. Po tym czasie (w sekundach) użytkownik zostanie wylogowany jeżeli nie podejmie żadnej akcji.

Domyślnie 600 sekund.
Przykład: timeout = 900

Nie ma możliwości ustawienia braku timeoutu. Jeżeli ustawisz tą wartość na zero, nie będziesz mógł korzystać z LMS!
timetable_days_forward Określa ilość dni (łącznie z bieżącym) jaka ma być wyświetlana w terminarzu.

Domyślnie: 7.
Przykład: timetable_days_forward = 2
to_words_short_versionOkreśla format reprezentacji słownej kwot (na fakturach). Dla wartości „1” rozwinięciem kwoty 123,15 będzie „jed dwa trz 15/100”.

Domyślnie: 0. \\Przykład: to_words_short_version = 1
use_current_payday Określa, czy ma być użyta aktualna data jako dzień zapłaty podczas przypisywania zobowiązań klientom.

Domyślnie wyłączone.
Przykład: use_current_payday = 1
voipaccountlist_pagelimit Limit wyświetlanych rekordów na jednej stronie listy kont VoIP.

Domyślnie: 100.
Przykład: voipaccountlist_pagelimit = 200

7.8.8. Sekcja [receipts] - ustawienia dokumentów kasowych

Nazwa Opis
attachment_name Można podać nazwę pliku, jako który ma zostać zapisany gotowy wydruk.

Domyślnie: pusta.
Przykład: attachment_name = receipt.xls
content_type Content-type dla druku. Jeżeli wpiszesz tutaj 'application/octet-stream' to przeglądarka zechce wysłać plik do zapisania na dysku, zamiast go wyświetlić. Przydatne jeśli używasz własnego szablonu, który wygeneruje np.rtf'a lub xls'a.

Domyślnie: 'text/html'
Przykład: content_type = application/octet-stream
documents_warning Patrz opis zmiennej 'show_documents_warning'
monthly_numbering Przestarzała opcja ustalająca czy plany numeracyjne mają mieć cykl miesięczny. Teraz wszelkie ustawienia i okresy numeracyjne dokumentów ustawia się w LMS→Konfiguracja→Plany numeracyjne
nodegroups_warning Patrz opis zmiennej 'show_nodegroups_warning'
nodes_warning Patrz opis zmiennej 'show_nodes_warning'
number_template Przestarzała opcja zawierająca szablon numeracyjny faktur. Teraz wszelkie ustawienia i okresy numeracyjne dokumentów ustawia się w LMS→Konfiguracja→Plany numeracyjne
show_documents_warning Pokazuje ostrzeżenie (o treści takiej jak zmienna 'documents_warning') o niezatwierdzonych dokumentach klienta podczas dodawania dokumentu kasowego.

Domyślnie: puste
Przykład: show_documents_warning = true
show_nodegroups_warning Pokazuje ostrzeżenie (o treści takiej jak zmienna 'nodegroups_warning') podczas dodawania dokumentu kasowego jeśli któryś z komputerów klienta znajduje się w grupie wymienionej w 'show_nodegroups_warning'.

Domyślnie: puste
Przykład: show_nodegroups_warning = grupa1 grupa2 grupa3
show_nodes_warning Pokazuje ostrzeżenie (o treści takiej jak zmienna 'nodes_warning') o zablokowanych komputerach klienta podczas dodawania dokumentu kasowego.

Domyślnie: puste
Przykład: show_nodes_warning = true
show_notes Pokazuje informacje z pola 'Notatki' danego klienta podczas dodawania dokumentu kasowego.

Domyślnie: puste
Przykład: show_notes = true
template_file Szablon dowodu wpłaty/wypłaty, który powinien znajdować się w katalogu templates.

Domyślnie: receipt.html.
Przykład: template_file = mytempl/receipt.html
type Przypisanie wartości 'pdf' spowoduje, że dokumenty kasowe zamiast w html'u będą tworzone jako pliki „portable data format”.

Domyślnie: html
Przykład: type = pdf

7.8.9. Sekcja [sms] - ustawienia sms

Nazwa Opis
from Nadawca wiadomości. Domyślnie: pusta.

Przykład: from = ISP Sp. z o.o.
debug_phone Testowy numer telefonu na który wysyłane będą wszystkie wiadomości z modułu „LMS→Wiadomości”. W momencie, gdy przetestowaliśmy wysyłanie smsów i chcemy uruchomić tą funkcję produkcyjnie, należy wyczyścić tą zmienną.

Domyślnie: pusty
Przykład: debug_phone = 48123456
max_length Liczba znaków do jakiej zostanie skrócona wysyłana wiadomość SMS.

Domyślnie: brak ograniczenia.
service Usługa używana do wysyłania smsów. Dozwolone wartości to 'smstools' i 'smscenter'

Przykład: service = smstools
password Hasło do bramki smsowej.

Domyślnie: puste.
Przykład: password = haslo
prefix Telefoniczny prefix kraju.

Domyślnie: 48 (Polska)
Przykład: prefix = 49
smscenter_type Typ konta w usłudze smscenter. Jeśli wybrano 'static' LMS doda nazwę nadawcy na końcu wiadomości.

Domyślnie: dynamic.
Przykład: smscenter_type = static
smstools_outdir Katalog na pliki wiadomości do wysłania dla demona smsd z pakietu smstools. Serwer HTTP musi mieć prawa do zapisu w tym katalogu.

Domyślnie: /var/spool/sms/outgoing.
Przykład: smstools_outdir = /home/smsd/outgoing
username Nazwa użytkownika bramki smsowej.

Domyślnie: pusta.
Przykład: username = isp

7.8.10. Sekcja [tarifftypes] - ustawienia typów taryf

Nazwa Opis
hosting Opis jaki pojawi się na fakturze w momencie użycia zmiennej '%type' dla taryf z ustawionym typem 'hosting'.

Domyślnie: hosting
Przykład:
[payments][comment]='%tariff (%type)'
[tarifftypes][hosting]='usługi hostingowe'
Na fakturze pojawi się pozycja: 'Nazwa_taryfy (usługi hostingowe)'
internet Opis jaki pojawi się na fakturze w momencie użycia zmiennej '%type' dla taryf z ustawionym typem 'internet'.

Domyślnie: internet
Przykład:
[payments][comment]='%tariff (%type)'
[tarifftypes][internet]='usługi ISP'
Na fakturze pojawi się pozycja: 'Nazwa_taryfy (usługi ISP)'
other Opcja nieaktywna.
phone Opis jaki pojawi się na fakturze w momencie użycia zmiennej '%type' dla taryf z ustawionym typem 'phone'.

Domyślnie: phone
Przykład:
[payments][comment]='%tariff (%type)'
[tarifftypes][phone]='usługi VoIP'
Na fakturze pojawi się pozycja: 'Nazwa_taryfy (usługi VoIP)'
service Opis jaki pojawi się na fakturze w momencie użycia zmiennej '%type' dla taryf z ustawionym typem 'service'.

Domyślnie: service
Przykład:
[payments][comment]='%tariff (%type)'
[tarifftypes][service]='usługi serwisowe'
Na fakturze pojawi się pozycja: 'Nazwa_taryfy (usługi serwisowe)'
tv Opis jaki pojawi się na fakturze w momencie użycia zmiennej '%type' dla taryf z ustawionym typem 'tv'.

Domyślnie: tv
Przykład:
[payments][comment]='%tariff (%type)'
[tarifftypes][tv]='usługi VoD'
Na fakturze pojawi się pozycja: 'Nazwa_taryfy (usługi VoD)'

7.8.11. Sekcja [zones] - ustawienia stref DNS

Nazwa Opis
default_mailserver_ip Domyślny adres IP jaki pojawi się podczas dodawania domeny w polu „Adres IP serwera pocztowego” i dla którego zostanie stworzony rekord „A mail.NAZWA.DOMENY adres_IP”.

Domyślnie: 127.0.0.1
Przykład: default_mailserver_ip = 80.81.82.83
default_mx Domyślny adres serwera pocztowego (powinien to być adres FQDN), dla którego zostanie stworzony rekord „MX 10 adres_IP”.

Domyślnie: localhost
Przykład: default_mx = mailserver.domena.pl
default_spf Domyślna zawartość SPF, dla której zostanie stworzony rekord „TXT default_spf”.

Domyślnie: puste (rekord nie jest tworzony)
Przykład: default_spf = v=spf1 a:mail.example.com -all
default_ttl Czas (w sek.) wygaśnięcia rekordów.

Domyślnie 86400
Przykład: default_ttl = 8600
default_webserver_ip Domyślny adres IP jaki pojawi się podczas dodawania domeny w polu „Adres IP serwera www” i dla którego zostanie stworzony rekord „A www.NAZWA.DOMENY adres_ip”.

Domyślnie: 127.0.0.1
Przykład: default_webserver_ip = 80.81.82.83
hostmaster_mail Adres e-mail administratora domeny.

Domyślnie: hostmaster.localhost
Przykład: hostmaster_mail = admin@example.pl
master_dns Nazwa głównego serwera nazw (powinna to być FQDN).

Domyślnie: localhost
Przykład: master_dns = ns1.example.pl
slave_dns Nazwa zapasowego serwera nazw (powinna to być FQDN).

Domyślnie: localhost
Przykład: slave_dns = ns2.example.pl
ttl_expire Czas (w sek.) wygaśnięcia rekordu.

Domyślnie 604800
Przykład: ttl_expire = 604000
ttl_minimum Minimalny czas (w sek.) buforowania w przypadku poszukiwań zakończonych niepowodzeniem.

Domyślnie 86400
Przykład: ttl_minimum = 86000
ttl_refresh Czas (w sek.) po którym serwer podrzędny oświeży rekordy.

Domyślnie 28800
Przykład: ttl_refresh = 28000
ttl_retry Czas (w sek.) ponownego odpytania przez serwer podrzędny w przypadku wystąpienia problemów.

Domyślnie 7200
Przykład: ttl_retry = 8600

7.8.12. Sekcja [rt] - ustawienia dla helpdesk

Nazwa Opis
mail_dir Katalog, w którym zapisywane są załączniki.

Domyślnie:
Przykład: mail_dir = /home/lms/rt
dla_dociekliwych.txt · ostatnio zmienione: 2017/09/12 17:58 przez kyob