Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dodatki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
dodatki [2013/01/16 16:20]
ceho
dodatki [2013/01/16 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-__TOC__ 
 W niniejszym rozdziale zostaną opisane dodatkowe moduły i rozwiązania zwiększające funkcjonalność LMS'a znajdujące się w katalogu contrib. Część z nich należy dostosować do własnych potrzeb, a niektóre integrują się z interfejsem LMS-UI. W niniejszym rozdziale zostaną opisane dodatkowe moduły i rozwiązania zwiększające funkcjonalność LMS'a znajdujące się w katalogu contrib. Część z nich należy dostosować do własnych potrzeb, a niektóre integrują się z interfejsem LMS-UI.
  
-===8.1. Moje konto=== +====8.1. Moje konto==== 
-==8.1.1. Wstęp==+===8.1.1. Wstęp===
  
 W katalogu contrib/customer znajduje się przykład rozwiązania, dzięki któremu każdy klient twojej sieci może sprawdzić własny bilans finansowy. W katalogu contrib/customer znajduje się przykład rozwiązania, dzięki któremu każdy klient twojej sieci może sprawdzić własny bilans finansowy.
Linia 11: Linia 10:
 Dla osób korzystających z proxy, nie korzystających z sieci tylko w domu, albo którzy nie chcą aby dzieci/małżonkowie/pracownicy mieli wgląd w dane finansowe dotyczące ich dostępu do sieci/innych usług przeznaczone jest "Moje konto 2". Dla osób korzystających z proxy, nie korzystających z sieci tylko w domu, albo którzy nie chcą aby dzieci/małżonkowie/pracownicy mieli wgląd w dane finansowe dotyczące ich dostępu do sieci/innych usług przeznaczone jest "Moje konto 2".
  
-==8.1.2. Instalacja==+===8.1.2. Instalacja===
  
 Pliki należy skopiować w dowolne miejsce i wystawić pod adresem dostępnym dla każdego użytkownika, a następnie ustawić poprawną ścieżkę do lms.ini w pliku index.php. Pliki należy skopiować w dowolne miejsce i wystawić pod adresem dostępnym dla każdego użytkownika, a następnie ustawić poprawną ścieżkę do lms.ini w pliku index.php.
  
-===8.2. Moje konto 2=== +====8.2. Moje konto 2==== 
-==8.2.1. Wstęp==+===8.2.1. Wstęp===
  
 W katalogu contrib/customer_otherip znajduje się odpowiednik contrib/customer, który nie rozpoznaje klienta po adresie IP, ale wymaga logowania. Uwierzytelnianie odbywa się na podstawie numeru PIN oraz telefonu klienta, ale możliwe jest także wykorzystanie ID lub numeru umowy (dodatkowe pole w bazie) - patrz pliki balanceview.php i authentication.inc). W katalogu contrib/customer_otherip znajduje się odpowiednik contrib/customer, który nie rozpoznaje klienta po adresie IP, ale wymaga logowania. Uwierzytelnianie odbywa się na podstawie numeru PIN oraz telefonu klienta, ale możliwe jest także wykorzystanie ID lub numeru umowy (dodatkowe pole w bazie) - patrz pliki balanceview.php i authentication.inc).
Linia 22: Linia 21:
 Skrypt wyświetla bilans i informacje o kliencie, a także w połączeniu z contrib/formularz_przelewu_wplaty umożliwia klientowi wydrukowanie formularza przelewu/wpłaty na kwotę zaległości. Panel pozwala również na pobieranie i wydruk faktur przez klienta. Skrypt wyświetla bilans i informacje o kliencie, a także w połączeniu z contrib/formularz_przelewu_wplaty umożliwia klientowi wydrukowanie formularza przelewu/wpłaty na kwotę zaległości. Panel pozwala również na pobieranie i wydruk faktur przez klienta.
  
-==8.2.2. Instalacja==+===8.2.2. Instalacja===
  
 Instalacja sprowadza się do ustawienia opcji sys_dir w sekcji [directories] pliku lms.ini oraz zlinkowania katalogu img z lms'owymi ikonkami. Instalacja sprowadza się do ustawienia opcji sys_dir w sekcji [directories] pliku lms.ini oraz zlinkowania katalogu img z lms'owymi ikonkami.
  
-===8.3. Panel SQL=== +====8.3. Panel SQL==== 
-==8.3.1. Wstęp==+===8.3.1. Wstęp===
  
 W katalogu contrib/sqlpanel znajdziesz moduł, dzięki któremu będziesz miał możliwość bezpośredniego dostępu do bazy danych poprzez zadawanie zapytań SQL. Wyniki wyświetlane są w formie tabeli. Ponadto podawany jest czas wykonania zapytania. Możliwe jest także drukowanie wyników zapytania. W katalogu contrib/sqlpanel znajdziesz moduł, dzięki któremu będziesz miał możliwość bezpośredniego dostępu do bazy danych poprzez zadawanie zapytań SQL. Wyniki wyświetlane są w formie tabeli. Ponadto podawany jest czas wykonania zapytania. Możliwe jest także drukowanie wyników zapytania.
Linia 33: Linia 32:
 Ilość wyświetlanych wierszy na jednej stronie ograniczana jest domyślnie do 50. Można to zmienić przy pomocy zmiennej 'sqlpanel_pagelimit' w sekcji [phpui] konfiguracji. Ilość wyświetlanych wierszy na jednej stronie ograniczana jest domyślnie do 50. Można to zmienić przy pomocy zmiennej 'sqlpanel_pagelimit' w sekcji [phpui] konfiguracji.
  
-==8.3.2. Instalacja==+===8.3.2. Instalacja===
  
 Instalacja polega na skopiowaniu plików w odpowiednie miejsca w drzewie katalogów lms'a. Plik sql.php, sqllang.php skopiuj do katalogu modules, a pliki sql.html, sqlprint.html do katalogu templates. Po tej czynności dostęp do modułu będzie możliwy przez wywołanie http://lms.adres.pl/?m=sql. Instalacja polega na skopiowaniu plików w odpowiednie miejsca w drzewie katalogów lms'a. Plik sql.php, sqllang.php skopiuj do katalogu modules, a pliki sql.html, sqlprint.html do katalogu templates. Po tej czynności dostęp do modułu będzie możliwy przez wywołanie http://lms.adres.pl/?m=sql.
  
-===8.4. Ostrzeżenia + squid=== +====8.4. Ostrzeżenia + squid==== 
-==8.4.1. Wstęp==+===8.4.1. Wstęp===
  
 Ten mały zestaw narzędzi pozwala za pomocą squida w dosyć elegancki sposób wyświetlać wiadomości administracyjne oraz w razie potrzeby blokować dostęp do w3cache. Oczywiście aby to działało w 100%, wszyscy klienci muszą korzystać ze squida. Ten mały zestaw narzędzi pozwala za pomocą squida w dosyć elegancki sposób wyświetlać wiadomości administracyjne oraz w razie potrzeby blokować dostęp do w3cache. Oczywiście aby to działało w 100%, wszyscy klienci muszą korzystać ze squida.
Linia 44: Linia 43:
 Kluczowym elementem jest redirector. Odpowiada on za to, aby w momencie ustawienia dla danego komputera flagi warn, przekierowywał wszystkie żądania wysyłane do serwera proxy na nasz, ustalony wcześniej adres. Przekierowaniu nie ulegają adresy zawierające adres naszej winietki, tak aby umożliwić załadowanie się obrazków. Jeśli komputer ma ustawioną flagę warn, to po przekierowaniu użytkownik ma możliwość oznaczenia wiadomości jako przeczytanej, po czym skrypt automatycznie kieruje przeglądarkę na pierwotnie wywoływany URL. W przypadku oznaczeniu danego komputera jako wyłączony, użytkownik będzie zawsze przekierowywany na adres winietki, bez możliwości oznaczenia wiadomości jako przeczytanej. Więcej informacji znajdziesz w pliku README. Kluczowym elementem jest redirector. Odpowiada on za to, aby w momencie ustawienia dla danego komputera flagi warn, przekierowywał wszystkie żądania wysyłane do serwera proxy na nasz, ustalony wcześniej adres. Przekierowaniu nie ulegają adresy zawierające adres naszej winietki, tak aby umożliwić załadowanie się obrazków. Jeśli komputer ma ustawioną flagę warn, to po przekierowaniu użytkownik ma możliwość oznaczenia wiadomości jako przeczytanej, po czym skrypt automatycznie kieruje przeglądarkę na pierwotnie wywoływany URL. W przypadku oznaczeniu danego komputera jako wyłączony, użytkownik będzie zawsze przekierowywany na adres winietki, bez możliwości oznaczenia wiadomości jako przeczytanej. Więcej informacji znajdziesz w pliku README.
  
-==8.4.2. Instalacja==+===8.4.2. Instalacja===
  
 Zaczynamy od konfiguracji squida (squid.conf): Zaczynamy od konfiguracji squida (squid.conf):
Linia 71: Linia 70:
 Do katalogu gdzie ma być widoczna winietka kopiujemy pliki index.php, message.html i zawartość katalogu img. Do katalogu gdzie ma być widoczna winietka kopiujemy pliki index.php, message.html i zawartość katalogu img.
  
-===8.5. Antywirus=== +====8.5. Antywirus==== 
-==8.5.1. Wstęp==+===8.5.1. Wstęp===
  
 Większość z nas miała problemy z zawirusowanymi komputerami. Różni ludzie mają różne podejście do problemu. Skrypt lms-antyvir wykrywa wirusy zagrażające stabilności sieci. Jest oparty na programie tcpdump, przy pomocy którego możemy spróbować wykryć wirusy/trojany same się rozprzestrzeniające jak Mydoom itp. Cechą wspólną prawie wszystkich tego typu programów jest skanowanie sieci na portach 135 i 445 oraz dodatkowych w zależności od odmiany wirusa. Oczywiście MS Windows też korzysta z tych portów, ale nie w takim stopniu. Po wykryciu nadmiernego ruchu wyświetlana jest informacja na standardowe wyjście lub włączane jest ostrzeżenie ze zdefiniowanym komunikatem. Większość z nas miała problemy z zawirusowanymi komputerami. Różni ludzie mają różne podejście do problemu. Skrypt lms-antyvir wykrywa wirusy zagrażające stabilności sieci. Jest oparty na programie tcpdump, przy pomocy którego możemy spróbować wykryć wirusy/trojany same się rozprzestrzeniające jak Mydoom itp. Cechą wspólną prawie wszystkich tego typu programów jest skanowanie sieci na portach 135 i 445 oraz dodatkowych w zależności od odmiany wirusa. Oczywiście MS Windows też korzysta z tych portów, ale nie w takim stopniu. Po wykryciu nadmiernego ruchu wyświetlana jest informacja na standardowe wyjście lub włączane jest ostrzeżenie ze zdefiniowanym komunikatem.
dodatki.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/16 00:00 (edycja zewnętrzna)