Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makehosts

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
lms-makehosts [2012/12/11 11:02]
ceho przeniesienie opisu opcji do tabeli
lms-makehosts [2012/12/11 00:00] (aktualna)
Linia 4: Linia 4:
 Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [hosts] w pliku lms.ini: ​ Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [hosts] w pliku lms.ini: ​
  
-^ Nazwa ^ Opis ^ +^ Nazwa ^ Opis ^ Wartość domyślna ^ Przykład ​
-| networks | Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. ​\\ \\ Przykład: ​networks = public-custa public-custb | +| networks | Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. ​Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. ​networks = public-custa public-custb | 
-| customergroups | Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. ​\\ \\ Przykład: ​customergroups = osiedle1 osiedle2 | +| customergroups | Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. ​Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. ​customergroups = osiedle1 osiedle2 | 
-| config_owneruid | UID właściciela pliku. ​Domyślnie: ​0 (root). \\ \\ Przykład: ​config_owneruid = 0 | +| config_owneruid | UID właściciela pliku. ​0 (root) ​config_owneruid = 0 | 
-| config_file | Lokalizacja pliku. ​Domyślnie: ​/etc/hosts. \\ \\ Przykład: ​config_file = /etc/hosts | +| config_file | Lokalizacja pliku. ​/​etc/​hosts ​config_file = /etc/hosts | 
-| config_ownergid | GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). \\ \\ Przykład: ​config_ownergid = 0 | +| config_ownergid | GID właściciela pliku. ​Domyślnie: 0 (root) ​config_ownergid = 0 | 
-| config_permission | Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 644 (rw-r--r--). \\ \\ Przykład: config_permission = 600 | +| config_permission | Uprawnienia pliku skryptu. ​Domyślnie: 644 (rw-r--r--) ​Przykład: config_permission = 600 | 
-| config_header | Pierwsza linia w pliku /etc/hosts. Domyślnie: 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain. \\ \\ Przykład: ​config_header = 192.168.1.1 serwer serwer.nasza-siec |+| config_header | Pierwsza linia w pliku /​etc/​hosts. ​Domyślnie: 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain ​config_header = 192.168.1.1 serwer serwer.nasza-siec |
lms-makehosts.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/11 00:00 (edycja zewnętrzna)