Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makehosts

To jest stara wersja strony!


4.3.13. lms-makehosts

Skrypt służący do generowania pliku /etc/hosts zawierającego odwzorowania nazw komputerów na adresy IP.

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [hosts] w pliku lms.ini:

Nazwa Opis
networks Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci.

Przykład: networks = public-custa public-custb
customergroups Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów.

Przykład: customergroups = osiedle1 osiedle2
config_owneruid UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).

Przykład: config_owneruid = 0
config_file Lokalizacja pliku. Domyślnie: /etc/hosts.

Przykład: config_file = /etc/hosts
config_ownergid GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).

Przykład: config_ownergid = 0
config_permission Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 644 (rw-r–r–).

Przykład: config_permission = 600
config_header Pierwsza linia w pliku /etc/hosts. Domyślnie: 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain.

Przykład: config_header = 192.168.1.1 serwer serwer.nasza-siec
lms-makehosts.1355220159.txt.gz · ostatnio zmienione: 2012/12/11 00:00 (edycja zewnętrzna)