Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makeiptables

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

lms-makeiptables [2012/12/05 00:00]
lms-makeiptables [2012/12/05 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===4.3.9. lms-makeiptables, lms-makeipchains===
 +Para skryptów służących do generowania plików zawierających reguły firewalla. Do utworzonego pliku możesz dołączyć inne wcześniej utworzone pliki, a w końcu nadać mu odpowiednie uprawnienia. Skrypty nie uruchamiają wygenerowanych plików.
  
 +Konfigurację dla tych skryptów możesz ustalić w pliku lms.ini w sekcji [iptables] (i odpowiednio [ipchains]). Oba skrypty posiadają te same opcje: 
 +
 +  * networks 
 +Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku firewalla. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich sieci.
 +Przykład: networks = public-custa public-custb
 +
 +  * iptables_binary (ipchains_binary)
 +Lokalizacja programu iptables (ipchains). Domyślnie: /usr/sbin/iptables (/usr/sbin/ipchains)
 +Przykład: iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables
 +
 +  * script_file
 +Plik, do którego zapisujemy reguły firewalla. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.masq
 +Przykład: script_file = /etc/rc.d/rc.firewall
 +
 +  * pre_script
 +Plik wykonywany PO wyczyszczeniu regułek, ale PRZED ustawieniem nowych. Domyślnie: niezdefiniowany.
 +Przykład: pre_script = /etc/rc.d/rc.masq-pre
 +
 +  * post_script
 +Plik wykonywany PO ustawieniu regułek. Domyślnie: niezdefiniowany.
 +Przykład: post_script = /etc/rc.d/rc.masq-post
 +
 +  * forward_to
 +Lista sieci, dla których włączamy forwarding. Możliwe wartości: "" - pełny forward, "dowolny ciąg" - wyłącz forward, "siec1 siec2" - lista sieci z włączonym forwardingiem. Domyślnie: pełny forward.
 +Przykład: forward_to = public-custa public-custb
 +
 +  * script_owneruid
 +UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_owneruid = 0
 +
 +  * script_ownergid
 +GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_ownergid = 0
 +
 +  * script_permission
 +Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 700 (rwx------).
 +Przykład: script_permission = 700
 +
 +  * snat_address
 +Adres SNAT. Jeśli nie ustawiono, dla hostów z adresami publicznymi będzie użyte "-j MASQUERADE". Jeśli ustawiono zostanie użyte "-j SNAT --to xxx.xxx.xxx.xxx". Dotyczy lms-makeiptables. Domyślnie: nie ustawiony.
 +Przykład: snat_address = 123.123.123.123
 +
 +  * tcp_redirect_ports (udp_redirect_ports)
 +Konfiguracja przekierowań w formie port_źródłowy:port_docelowy dla przekierowań na lokalną maszynę dla połączeń wychodzących. Dotyczy lms-makeipchains. Domyślnie: nie ustawione.
 +Przykład: tcp_redirect_ports = 80:3128 25:25
lms-makeiptables.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)