Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makemacs

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
lms-makemacs [2012/12/05 11:17]
ceho utworzono
lms-makemacs [2012/12/11 11:13]
ceho przeniesienie opisu opcji do tabeli
Linia 4: Linia 4:
 Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [macs] w pliku lms.ini: ​ Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [macs] w pliku lms.ini: ​
  
-  * networks ​ +^ Nazwa ^ Opis ^ Wartość domyślna ^ Przykład ^ 
-Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. +| networks | Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. ​Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. ​networks = public-custa public-custb ​| 
-Przykład: ​networks = public-custa public-custb +customergroups ​Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. ​Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. ​customergroups = osiedle1 osiedle2 ​| 
- +iptables_binary ​Lokalizacja programu iptables. ​/​sbin/​iptables ​iptables_binary = /​usr/​local/​sbin/​iptables ​| 
-  * customergroups ​ +config_owneruid ​UID właściciela pliku. ​0 (root) ​config_owneruid = 0 | 
-Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. +config_file ​Lokalizacja pliku. ​/​etc/​rc.d/​rc.macs ​config_file = /​etc/​conf.d/​rc.macs ​| 
-Przykład: ​customergroups = osiedle1 osiedle2 +config_ownergid ​GID właściciela pliku. ​0 (root) ​config_ownergid = 0 | 
- +config_permission ​Uprawnienia pliku skryptu. ​700 (rwx------) ​config_permission = 700 | 
-  * iptables_binary +chain Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły.|MACS chain = TESTY_MACOW ​| 
-Lokalizacja programu iptables. ​Domyślnie: ​/​sbin/​iptables +redirect_address ​Adres IP + port na który będzie przekierowywany niesklasyfikowany ruch http i webcache. ​127.0.0.1:​80 ​redirect_address = 192.168.1.1:​3000 ​| 
-Przykład: ​iptables_binary = /​usr/​local/​sbin/​iptables +lock_noaccess ​Czy generować regułki testujące z decyzją RETURN dla komputerów,​ które są odłączone. ​ ​| ​0 (reguły są generowane) ​lock_noaccess = 1 |
- +
-  * config_owneruid +
-UID właściciela pliku. ​Domyślnie: ​0 (root)+
-Przykład: ​config_owneruid = 0 +
- +
-  * config_file +
-Lokalizacja pliku. ​Domyślnie: ​/​etc/​rc.d/​rc.macs+
-Przykład: ​config_file = /​etc/​conf.d/​rc.macs +
- +
-  * config_ownergid +
-GID właściciela pliku. ​Domyślnie: ​0 (root)+
-Przykład: ​config_ownergid = 0 +
- +
-  * config_permission +
-Uprawnienia pliku skryptu. ​Domyślnie: ​700 (rwx------)+
-Przykład: ​config_permission = 700 +
- +
-  * chain +
-Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły. ​Domyślnie: ​MACS+
-Przykład: ​chain = TESTY_MACOW +
- +
-  * redirect_address +
-Adres IP + port na który będzie przekierowywany niesklasyfikowany ruch http i webcache. ​Domyślnie: ​127.0.0.1:​80+
-Przykład: ​redirect_address = 192.168.1.1:​3000 +
- +
-  * lock_noaccess +
-Czy generować regułki testujące z decyzją RETURN dla komputerów,​ które są odłączone. ​Domyślnie: ​0 (reguły są generowane) +
-Przykład: ​lock_noaccess = 1+
lms-makemacs.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/11 00:00 (edycja zewnętrzna)