Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makemessages

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

lms-makemessages [2012/12/05 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +
 +
 +
 +===4.3.15. lms-makemessages===
 +Skrypt służący do generowania pliku zawierającego reguły netfiltra przekierowujące ruch http i webcache klientów dla których zostało włączone przekazywanie wiadomości administracyjnej (ostrzeżenia) na zadany adres IP i port (wykorzystywana jest tablica nat, testy adresów źródłowych IP oraz decyzja DNAT). 
 +
 +Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [messages] w pliku lms.ini: 
 +
 +  * networks 
 +Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci.
 +Przykład: networks = public-custa public-custb
 +
 +  * customergroups 
 +Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów.
 +Przykład: customergroups = osiedle1 osiedle2
 +
 +  * iptables_binary
 +Lokalizacja programu iptables. Domyślnie: /sbin/iptables
 +Przykład: iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables
 +
 +  * config_owneruid
 +UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: config_owneruid = 0
 +
 +  * config_file
 +Lokalizacja pliku. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.messages.
 +Przykład: config_file = /etc/conf.d/rc.messages
 +
 +  * config_ownergid
 +GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: config_ownergid = 0
 +
 +  * config_permission
 +Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 700 (rwx------).
 +Przykład: config_permission = 700
 +
 +  * chain
 +Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły. Domyślnie: MESSAGES.
 +Przykład: chain = WIADOMOSCI
 +
 +  * redirect_address
 +Adres IP + port na który będzie przekierowywany ruch http i webcache pochodzący z hostów dla których ma być włączona wiadomość administracyjna. Domyślnie: 127.0.0.1:80.
 +Przykład: redirect_address = 192.168.1.1:3002
lms-makemessages.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)