Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-notify

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

lms-notify [2012/12/05 00:00]
lms-notify [2012/12/05 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===4.3.1. lms-notify===
 +lms-notify jest dobrym sposobem przypominania ludziom o tym że do pracy sieci i łącz konieczne są ich pieniążki. Pozwala on na napisanie kilku[-nastu] plików tekstowych i traktowania ich jako szablonów do mailingu. Skrypt jest wielofunkcyjny, włączenie określonego zadania następuje poprzez zdefiniowanie lokalizacji pliku z szablonem wiadomości. Do wysyłania poczty został zastosowany moduł Mail::Sender.
 +
 +==4.3.1.1. Szablony==
 +W szablonach można używać następujących zmiennych:
 +
 +  * %date-m - zostanie zastąpione aktualnym miesiącem, licząc od 1 poprzedzone 0, np. 02
 +  * %date-y - zostanie zastąpione aktualnym rokiem, np. 2003
 +  * %date_month_name - zostanie zastąpione nazwą bieżącego miesiąca, np. marzec
 +  * %saldo - zostanie zastąpione aktualnym saldem klienta, np. 535
 +  * %abonament - zostanie zastąpione kwotą abonamentu jaka jest do danego klienta przypisana, np. 107
 +  * %b - saldo z zanegowanym znakiem, np. 107
 +  * %B - saldo z prawdziwym znakiem, np. -107
 +  * %pin - numer PIN klienta
 +  * %cid - ID klienta
 +  * %number - numer dokumentu (tylko w powiadomieniu o fakturze lub nocie obciążeniowej)
 +  * %value - wartość brutto na fakturze (tylko w powiadomieniu o fakturze)
 +  * %last_10_in_a_table - wyciąg ostatnich 10 operacji kasowych na koncie klienta (tylko wiadomości e-mail), np.:
 +
 +**Przykład 4-1. Lms-notify: Przykładowy wyciąg 10 ostatnich operacji kasowych**
 +<code>
 +-----------+------------------------------------------------------+---------
 +2003-02-02 | Abonament za miesiąc 2003/02                          107.00
 +2003-02-01 | Wpłata                                               | -107.00
 +2003-02-01 | Abonament za miesiąc 2003/02                          107.00
 +2003-02-01 | Wpłata                                               | -321.00
 +2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01                          107.00
 +2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01                          107.00
 +2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01                          107.00
 +-----------+------------------------------------------------------+---------
 +</code>
 +
 +**Przykład 4-2. Lms-notify: Przykład szablonu**
 +<code>
 +UWAGA! Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
 +
 +Uprzejmie informujemy iż na Pani/Pana koncie figuruje zaległość w opłatach za
 +internet w wysokości %B zł.
 +
 +Jeżeli porozumieli się już Państwo z administratorami w kwestii opłaty za
 +bieżący miesiąc czyli %date-m %date-y roku, prosimy o
 +zignorowanie tej wiadomości.
 +
 +W wypadku gdy uważają Państwo iż zaległość ta jest nieporozumieniem prosimy o
 +jak najszybszy kontakt.
 +
 +Wszelkie informacje na temat Państwa rozliczeń mogą Państwo znaleźć pod
 +adresem http://www.naszasiec.pl/mojekonto/
 +
 +Jeżeli chcieliby Państwo uregulować zaległości prosimy o kontakt:
 +
 +Dział Rozliczeń ASK NaszaSiec
 +
 +Gwidon Mniejważny
 +telefon: 0-606666666
 +e-mail: gwidonm@naszasiec.pl
 +
 +ps. załączamy ostatnie 10 operacji jakie zostało zarejestrowane przez nasz
 +system billingowy na Państwa koncie:
 +
 +Data       | Opis                                                 | Wartość
 +%last_10_in_a_table
 +
 +--
 +Amatorska Sieć Komputerowa NaszaSiec
 +http://www.naszasiec.pl/
 +</code>
 +
 +==4.3.1.2. Konfiguracja==
 +Konfigurację dla lms-notify można ustalić w pliku lms.ini w sekcji [notify]. Możesz tam ustawić następujące parametry, które mają zastosowanie również dla skryptów lms-notify-sms i lms-notify-messages:
 +
 +^Nazwa ^Opis ^Wartość domyślna ^Przykład^
 +|debtors_template (opcjonalny)|Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości wysyłanej do zadłużonych klientów. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o zadłużeniu.|puste|debtors_template = /etc/lms/debtors.txt|
 +|debtors_subject (opcjonalny)|Temat wiadomości o zadłużeniu.|'Debtors notification'|debtors_subject = 'Powiadomienie o zadłużeniu'|
 +|invoices_template (opcjonalny)|Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości z informacją o wystawieniu faktury. Pod uwagę brane są faktury wystawione w ciągu ostatnich 24 godzin od uruchomienia skryptu. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o nowych fakturach.|puste|invoices_template = /etc/lms/new_invoice.txt|
 +|invoices_subject (opcjonalny)|Temat wiadomości o nowej fakturze.|'New invoice notification'|invoices_subject = 'Powiadomienie o wystawieniu faktury'|
 +|notes_template (opcjonalny)|Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości z informacją o wystawieniu noty obciążeniowej. Pod uwagę brane są noty wystawione w ciągu ostatnich 24 godzin od uruchomienia skryptu. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o nowych notach.|pusta|notes_template = /etc/lms/new_note.txt|
 +|notes_subject (opcjonalny)|Temat wiadomości o nowej nocie obciążeniowej.|'New debit note notification'|notes_subject = 'Powiadomienie o wystawieniu noty obciążeniowej'|
 +|deadline_template (opcjonalny)|Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości wysyłanej do zadłużonych klientów, posiadających przeterminowane (nierozliczone) faktury. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia.|pusta|deadline_template = /etc/lms/deadline.txt|
 +|deadline_subject (opcjonalny)|Temat wiadomości o przeterminowanych fakturach.|'Invoice deadline notification'|deadline_subject = 'Powiadomienie o zaległości'|
 +|limit (opcjonalny)|Pozwala na ustalenie limitu bilansu poniżej którego do klienta zostanie wysłana wiadomość z informacją o zadłużeniu.|0|limit = -20|
 +
 +Poniżej przedstawiono opcje dotyczące wyłącznie wiadomości e-mail.
 +
 +^Nazwa ^Opis ^Wartość domyślna ^Przykład^
 +|mailfrom (wymagana)|Adres e-mail z którego zostanie wysłany e-mail. Proszę pamiętać, że na niektórych MTA (np. exim) konto to musi istnieć w systemie.|pusta|mailfrom = staff@domain.pl|
 +|mailfname|Nazwa nadawcy maila.|pusta|mailfname = Administratorzy|
 +|smtp_host|Serwer SMTP, przez który ma zostać wysłana wiadomość.|localhost|smtp_host = smtp.mydomain.pl|
 +|smtp_auth|Sposób autoryzacji. Dozwolone wartości: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, NTLM.|pusta (brak autoryzacji)|smtp_auth = LOGIN|
 +|smtp_user|Login do autoryzacji SMTP.|pusty|smtp_user = admin|
 +|smtp_pass|Hasło do konta zdefiniowanego w opcji smtp_user.|puste|smtp_pass = password|
 +|debug_email (opcjonalny)|Adres e-mail do debugowania. Gdy ustawiony, cała poczta zostaje wysłana na dany email zamiast do klientów. Przydatne do debugowania i sprawdzania czy wszystko działa OK.|nie ustawiony|debug_email = lexx@domain.pl|
  
lms-notify.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)