Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-traffic-logiptables

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

lms-traffic-logiptables [2012/12/05 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===4.3.7. lms-traffic-logiptables===
 +Skrypt służy do logowania informacji o ilości danych pobranych i wysłanych przez każdy komputer z sieci lokalnej, na podstawie liczników iptables. Dane sczytuje z firewalla, tworząc jednocześnie odpowiednie reguły. Zatem, nie jest konieczne ręczne tworzenie reguł iptables, ani wywoływanie skryptu lms-traffic. 
 +Konfigurację należy umieścić w sekcji [traffic-logiptables]:
 + 
 +  * outfile
 +Lokalizacja skryptu z regułami iptables. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.stat
 +Przykład: outfile = /etc/rc.d/rc.stat
  
 +  * iptables_binary
 +Lokalizacja programu iptables. Domyślnie: /usr/sbin/iptables
 +Przykład: iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables
 +
 +  * wan_interfaces
 +Nazwy interfejsów, na których dane mają być zliczane. Domyślnie: niezdefiniowane.
 +Przykład: wan_interfaces = eth0
 +
 +  * local_ports
 +Lista portów (źródłowych i docelowych) dla zliczanych pakietów. Domyślnie: niezdefiniowane.
 +Przykład: local_ports = 80
 +
 +  * script_owneruid
 +UID właściciela skryptu określonego w 'outfile'. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_owneruid = 0
 +
 +  * script_ownergid
 +GID właściciela skryptu określonego w 'outfile'. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_ownergid = 0
 +
 +  * script_permission
 +Uprawnienia skryptu określonego w 'outfile'. Domyślnie: 700 (rwx------).
 +Przykład: script_permission = 700
 +
 +  * networks
 +Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich sieci.
 +Przykład: networks = public-custa public-custb
lms-traffic-logiptables.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)