Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dhcp

6.2.7. Dhcp

6.2.7.1. Opis

Moduł zarządzający serwerem DHCP, tworzy plik konfiguracyjny oraz restartuje usługę. Zmienna 'command' umożliwia również wykonywanie innych czynności (programów).

6.2.7.2. Konfiguracja

Większość parametrów konfiguracyjnych odpowiada fragmentom pliku konfiguracyjnego dhcpd, które w typowych zastosowaniach nie wymagają zmiany:

 • file

Określa lokalizację pliku konfiguracyjnego serwera dhcp. Domyślnie: /etc/dhcpd.conf.

 Przykład: file = /etc/dhcpd.conf
 • command

Polecenie wykonywane po utworzeniu pliku konfiguracyjnego. Domyślnie: 'killall dhcpd; /usr/sbin/dhcpd'.

 Przykład: command = 'service dhcp restart'
 • begin

Nagłówek pliku. Domyślnie: pusty.

 Przykład: begin = "authoritative;"
 • end

Stopka pliku. Domyślnie: pusty.

 Przykład: end = ""
 • subnet_start

Nagłówek podsieci. '%a' - nazwa, '%m' - maska, %b - broadcast. Domyślnie: „subnet %a netmask %m {\ndefault-lease-time 86400;\nmax-lease-time 86400;”.

 Przykład: subnet_start = "subnet %a netmask %m {default-lease-time 3600;"
 • subnet_end

Stopka podsieci. Domyślnie: „}”.

 Przykład: subnet_end = '\t}'
 • subnet_gateway

Brama podsieci. '%i' zostanie zamienione na adres ip. Domyślnie: „option routers %i;”.

 Przykład: subnet_gateway = "option routers %i"
 • subnet_dns

DNS'y podsieci. '%i - adresy dns'ów. Domyślnie: „option domain-name-servers %i;”.

 Przykład: subnet_dns = "option domain-name-servers 192.168.0.1"
 • subnet_domain

Nazwa domenowa podsieci. '%n' - nazwa. Domyślnie: 'option domain-name „%n”;'.

 Przykład: subnet_domain = 'option domain-name "test.%n";'
 • subnet_wins

Serwery wins. '%i' - adres ip serwera. Domyślnie: „option netbios-name-servers %i;”.

 Przykład: subnet_wins = ""
 • subnet_range

Zakres adresów podsieci. '%s' - adres początkowy, '%e' - koniec zakresu. Domyślnie: „range %s %e;”.

 Przykład: subnet_range = "range %s %e;"
 • host

Parametry hostów, gdzie '%n' - nazwa hosta, '%m' - MAC, '%i' - adres ip. Domyślnie: „\thost %n {\n\t\thardware ethernet %m; fixed-address %i; \n\t}”.

 Przykład: host = "host %n {hardware ethernet %m; fixed-address %i;}"
* networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = "lan1 lan2"
 • customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

 Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
dhcp.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)