Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dhcp

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dhcp [2013/01/14 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===6.2.7. Dhcp===
 +==6.2.7.1. Opis==
  
 +Moduł zarządzający serwerem DHCP, tworzy plik konfiguracyjny oraz restartuje usługę. Zmienna 'command' umożliwia również wykonywanie innych czynności (programów).
 +
 +==6.2.7.2. Konfiguracja==
 +
 +Większość parametrów konfiguracyjnych odpowiada fragmentom pliku konfiguracyjnego dhcpd, które w typowych zastosowaniach nie wymagają zmiany:
 +
 +  * file
 +
 +Określa lokalizację pliku konfiguracyjnego serwera dhcp. Domyślnie: /etc/dhcpd.conf.
 +
 +    Przykład: file = /etc/dhcpd.conf
 +
 +  * command
 +
 +Polecenie wykonywane po utworzeniu pliku konfiguracyjnego. Domyślnie: 'killall dhcpd; /usr/sbin/dhcpd'.
 +
 +    Przykład: command = 'service dhcp restart'
 +
 +  * begin
 +
 +Nagłówek pliku. Domyślnie: pusty.
 +
 +    Przykład: begin = "authoritative;"
 +
 +  * end
 +
 +Stopka pliku. Domyślnie: pusty.
 +
 +    Przykład: end = ""
 +
 +  * subnet_start
 +
 +Nagłówek podsieci. '%a' - nazwa, '%m' - maska, %b - broadcast. Domyślnie: "subnet %a netmask %m {\ndefault-lease-time 86400;\nmax-lease-time 86400;".
 +
 +    Przykład: subnet_start = "subnet %a netmask %m {default-lease-time 3600;"
 +
 +  * subnet_end
 +
 +Stopka podsieci. Domyślnie: "}".
 +
 +    Przykład: subnet_end = '\t}'
 +
 +  * subnet_gateway
 +
 +Brama podsieci. '%i' zostanie zamienione na adres ip. Domyślnie: "option routers %i;".
 +
 +    Przykład: subnet_gateway = "option routers %i"
 +
 +  * subnet_dns
 +
 +DNS'y podsieci. '%i - adresy dns'ów. Domyślnie: "option domain-name-servers %i;".
 +
 +    Przykład: subnet_dns = "option domain-name-servers 192.168.0.1"
 +
 +  * subnet_domain
 +
 +Nazwa domenowa podsieci. '%n' - nazwa. Domyślnie: 'option domain-name "%n";'.
 +
 +    Przykład: subnet_domain = 'option domain-name "test.%n";'
 +
 +  * subnet_wins
 +
 +Serwery wins. '%i' - adres ip serwera. Domyślnie: "option netbios-name-servers %i;".
 +
 +    Przykład: subnet_wins = ""
 +
 +  * subnet_range
 +
 +Zakres adresów podsieci. '%s' - adres początkowy, '%e' - koniec zakresu. Domyślnie: "range %s %e;".
 +
 +    Przykład: subnet_range = "range %s %e;"
 +
 +  * host
 +
 +Parametry hostów, gdzie '%n' - nazwa hosta, '%m' - MAC, '%i' - adres ip. Domyślnie: "\thost %n {\n\t\thardware ethernet %m; fixed-address %i; \n\t}".
 +
 +    Przykład: host = "host %n {hardware ethernet %m; fixed-address %i;}"
 +  * networks
 +
 +Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).
 +
 +    Przykład: networks = "lan1 lan2"
 +
 +  * customergroups
 +
 +Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).
 +
 +    Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
dhcp.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)