Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dns

6.2.12. Dns

6.2.12.1. Opis

Moduł do konfiguracji stref serwera 'named' jest jednym z bardziej skomplikowanych. Tworzy dla każdej sieci pliki stref oraz odpowiednie wpisy w named.conf w oparciu o szablony tych plików. Przykładowe szablony znajdują się w katalogu /modules/dns/sample.

6.2.12.2. Konfiguracja
 • forward-patterns

Katalog z szablonami stref. Domyślnie: forward.

 Przykład: forward-patterns = /dns/patterns/forward
 • reverse-patterns

Katalog z szablonami stref odwrotnych. Domyślnie: reverse.

 Przykład: reverse-patterns = /dns/patterns/revers
 • generic-forward

Szablon domyślny. Zostanie wykorzystany jeśli w katalogu określonym 'forward-patterns' nie będzie pliku odpowiadającego nazwie domenowej sieci. Domyślnie: modules/dns/sample/forward/generic.

 Przykład: generic-forward = /dns/patterns/forward
 • generic-reverse

Szablon domyślny. Zostanie wykorzystany jeśli w katalogu określonym 'reverse-patterns' nie będzie pliku odpowiadającego numerowi IP sieci. Domyślnie: modules/dns/sample/reverse/generic.

 Przykład: generic-reverse = /dns/patterns/forward
 • forward-zones

Katalog na pliki wynikowe stref. Domyślnie: modules/dns/sample/out/forward.

 Przykład: forward-zones = /dns/forward
 • reverse-zones

Katalog na pliki wynikowe stref odwrotnych. Domyślnie: modules/dns/sample/out/reverse.

 Przykład: reverse-zones = /dns/reverse
 • host-reverse

Linia w pliku strefy odwr. odpowiadająca każdemu komputerowi w dane sieci. Domyślnie: „%n IN A %i\n”.

 Przykład: host-reverse = "\t %n IN A %i\n"
 • host-forward

Linia w pliku strefy odpowiadająca każdemu komputerowi w danej sieci. Domyślnie: „%c IN PTR %n.%d.\n”.

 Przykład: host-forward = "\t %c IN PTR %n.%d.\n"
 • conf-pattern

Lokalizacja szablonu głównego pliku konfiguracyjnego serwera. Domyślnie: modules/dns/sample/named.conf.

 Przykład: conf-pattern = /dns/patterns/named.conf
 • conf-output

Lokalizacja głównego pliku konfiguracyjnego serwera. Domyślnie: /tmp/named.conf.

 Przykład: conf-output = /etc/named.conf
 • conf-forward-entry

Wpis dla każdej strefy w głównym pliku konfiguracyjnym. Domyślnie: 'zone „%n” {\ntype master;\n file „forward/%n”; \nnotify yes; \n}; \n'.

 Przykład: conf-forward-entry = 'zone "%n" { \n\ttype master; \n\tfile "forward/%n"; \n\tnotify yes; \n}; \n'
 • conf-reverse-entry

Wpis dla każdej strefy odwr. w głównym pliku konfiguracyjnym. Domyślnie: 'zone „%c.in-addr.arpa” { \ntype master; \nfile „reverse/%c”; \nnotify yes; \n}; \n'.

 Przykład: conf-revers-entry = 'zone "%c.in-addr.arpa" { \n\ttype master; \n\tfile "reverse/%c"; \n\tnotify yes; \n}; \n'
 • command

Polecenie wykonywane po utworzeniu plików konf. Domyślnie: puste.

 Przykład: command = ""
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = "lan1 lan2"
 • custmergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

 Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
dns.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)