Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ethers

6.2.13. Ethers

6.2.13.1. Opis

Moduł tworzący konfigurację tablicy ARP systemu. Ustawiając opcję 'dummy_macs' można sprawić, aby komputerom odłączonym został przypisany mac-adres 00:00:00:00:00:00.

6.2.13.2. Konfiguracja

Tutaj są tylko standardowe opcje:

  • file

Lokalizacja pliku wynikowego. Domyślnie: /etc/ethers.

  Przykład: file = /tmp/ethers
  • command

Polecenie powłoki wykonywane po wygenerowaniu konfiga. Domyślnie: 'arp -f /etc/ethers'.

  Przykład: command = ""
  • dummy_macs

Jeśli ustawimy na 'yes', to komputerom odłączonym zostanie przypisany mac-adres '00:00:00:00:00:00'. Domyślnie: „no”.

  Przykład: dummy_macs = yes
  • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

  Przykład: networks = "lan1 lan2"
  • customergroups

Lista nazw grup klientów, które mają być brane pod uwagę. Wielkość liter nie ma znaczenia. Domyślnie: pusta (wszystkie grupy).

  Przykład: customergroups = "grupa1 grupa2"
ethers.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)