Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewx-pt

6.2.17. Ewx-pt

6.2.17.1. Wstęp

Moduł ewx-pt służy do zarządzania urządzeniem PPPoE Terminator marki EtherWerX. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem protokołu SNMP.

Moduł podczas pracy tworzy własną kopię konfiguracji urządzenia. Konfiguracja urządzenia nie jest w żaden sposób weryfikowana, dlatego korzystając z modułu ewx-pt nie można dokonywać zmian bezpośrednio na urządzeniu. W celu rekonfiguracji urządzenia należy wyczyścić konfigurację na urządzeniu oraz usunąć zawartość tabeli ewx_pt_config w bazie LMSa.

Pamiętaj o włączeniu opcji konfiguracyjnej ewx_support w sekcji [phpui].

6.2.17.2. Konfiguracja

Moduł ewx-pt udostępnia następujące opcje:

 • snmp_host

Adres urządzenia EtherWerX. Domyślnie: pusty.

 Przykład: snmp_host = 192.168.0.1
 • snmp_port

Port urządzenia dla komunikacji SNMP. Domyślnie: 161

 Przykład: snmp_port = 2161
 • community

Nazwa community SNMP urządzenia. Domyślnie: private

 Przykład: community = public
 • offset

Liczba całkowita o jaką będą zwiększane identyfikatory komputerów podczas zapisu na urządzeniu EtherWerX. Domyślnie: 0.

 Przykład: offset = 1000
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = 'lan1 lan2'
 • dummy_ip_networks

Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres IP 0.0.0.0. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: dummy_ip_networks = lan1
 • dummy_mac_networks

Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres MAC 00:00:00:00:00:00. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: dummy_mac_networks = lan1
 • skip_disabled

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że komputery o statusie odłączony nie będą pomijane. Należy ją wyłączyć w przypadku gdy chcemy aby zablokowani klienci mieli możliwość zalogowania się do Terminatora. Domyślnie: włączona.

 Przykład: skip_disabled = false
ewx-pt.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)