Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewx-stm

6.2.18. Ewx-stm

6.2.18.1. Wstęp

Moduł ewx-stm służy do zarządzania urządzeniem Standalone Traffic Manager marki EtherWerX. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem protokołu SNMP. Do prawidłowej pracy wymagany jest firmware w wersji 1.4.x lub nowszej.

Moduł podczas pracy tworzy własną kopię konfiguracji urządzenia. Konfiguracja urządzenia nie jest w żaden sposób weryfikowana, dlatego korzystając z modułu ewx-stm nie można dokonywać zmian bezpośrednio na urządzeniu. W celu rekonfiguracji urządzenia należy wyczyścić konfigurację na urządzeniu oraz usunąć zawartość tabel ewx_stm_channels oraz ewx_stm_nodes w bazie LMSa.

Pamiętaj o włączeniu opcji konfiguracyjnej ewx_support w sekcji [phpui].

Należy także zwrócić uwagę na to, iż moduł uwzględnia ustawienia opcji 'Sprawdzanie MACa' oraz 'Half duplex' w danych komputera.

6.2.18.2. Konfiguracja

Moduł ewx-stm udostępnia następujące opcje:

 • snmp_host

Adres urządzenia EtherWerX. Domyślnie: pusty.

 Przykład: snmp_host = 192.168.0.1
 • snmp_port

Port urządzenia dla komunikacji SNMP. Domyślnie: 161

 Przykład: snmp_port = 2161
 • community

Nazwa community SNMP urządzenia. Domyślnie: private

 Przykład: community = public
 • path

Numer ścieżki zdefiniowanej na urządzeniu, do której zostaną dopisane komputery i kanały z LMSa. Domyślnie: nieustawiona.

 Przykład: path = 1
 • offset

Liczba całkowita o jaką będą zwiększane identyfikatory komputerów podczas zapisu na urządzeniu EtherWerX. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: 0.

 Przykład: offset = 1000
 • networks

Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).

 Przykład: networks = 'lan1 lan2'
 • excluded_networks

Lista nazw sieci, które mają zostać pominięte. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta.

 Przykład: excluded_networks = 'lan3 lan4'
 • dummy_ip_networks

Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres IP 0.0.0.0. Wartość tej opcji może zawierać specjalny znak '*', oznaczający wszystkie sieci. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: dummy_ip_networks = lan1
 • dummy_mac_networks

Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres MAC 00:00:00:00:00:00. Wartość tej opcji może zawierać specjalny znak '*', oznaczający wszystkie sieci. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: dummy_mac_networks = lan1
 • excluded_dummy_ip_networks

Lista nazw sieci, które zostaną wyłączone z działania opcji dummy_ip_networks, w przypadku użycia w niej znaku '*'. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: excluded_dummy_ip_networks = lan5
 • excluded_dummy_mac_networks

Lista nazw sieci, które zostaną wyłączone z działania opcji dummy_mac_networks, w przypadku użycia w niej znaku '*'. Domyślnie: pusta (żadna sieć).

 Przykład: excluded_dummy_mac_networks = lan7
 • skip_disabled

Przy domyślnym ustawieniu tej opcji (true) komputery o statusie 'odłączony' nie są brane pod uwagę. Domyślnie: włączona.

 Przykład: skip_disabled = false
 • night_hours

Zakres godzin nocnych w formacie 24-godzinnym. Np. „22-5” oznacza, że podczas uruchomienia modułu w godzinach od 22:00 do 4:59 brane będą wartości taryf dla godzin nocnych. Obowiązują następujące ograniczenia dla formatu zakresu: nie może zawierać spacji, okres nie może zaczynać się przed godziną 18. Domyślnie: pusta.

 Przykład: night_hours = "24-6"
ewx-stm.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)