Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ewx-stm

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

ewx-stm [2013/01/15 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===6.2.18. Ewx-stm===
  
 +==6.2.18.1. Wstęp==
 +
 +Moduł ewx-stm służy do zarządzania urządzeniem Standalone Traffic Manager marki EtherWerX. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem protokołu SNMP. Do prawidłowej pracy wymagany jest firmware w wersji 1.4.x lub nowszej.
 +
 +Moduł podczas pracy tworzy własną kopię konfiguracji urządzenia. Konfiguracja urządzenia nie jest w żaden sposób weryfikowana,​ dlatego korzystając z modułu ewx-stm nie można dokonywać zmian bezpośrednio na urządzeniu. W celu rekonfiguracji urządzenia należy wyczyścić konfigurację na urządzeniu oraz usunąć zawartość tabel ewx_stm_channels oraz ewx_stm_nodes w bazie LMSa.
 +
 +**Pamiętaj o włączeniu opcji konfiguracyjnej ewx_support w sekcji [phpui].**
 +
 +Należy także zwrócić uwagę na to, iż moduł uwzględnia ustawienia opcji '​Sprawdzanie MACa' oraz 'Half duplex'​ w danych komputera.
 +
 +==6.2.18.2. Konfiguracja==
 +
 +Moduł ewx-stm udostępnia następujące opcje:
 +
 +  * snmp_host
 +
 +Adres urządzenia EtherWerX. Domyślnie: pusty.
 +
 +    Przykład: snmp_host = 192.168.0.1
 +
 +  * snmp_port
 +
 +Port urządzenia dla komunikacji SNMP. Domyślnie: 161
 +
 +    Przykład: snmp_port = 2161
 +
 +  * community
 +
 +Nazwa community SNMP urządzenia. Domyślnie: private
 +
 +    Przykład: community = public
 +
 +  * path
 +
 +Numer ścieżki zdefiniowanej na urządzeniu,​ do której zostaną dopisane komputery i kanały z LMSa. Domyślnie: nieustawiona.
 +
 +    Przykład: path = 1
 +
 +  * offset
 +
 +Liczba całkowita o jaką będą zwiększane identyfikatory komputerów podczas zapisu na urządzeniu EtherWerX. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: 0.
 +
 +    Przykład: offset = 1000
 +
 +  * networks
 +
 +Lista nazw sieci, które mają być brane pod uwagę. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (wszystkie sieci).
 +
 +    Przykład: networks = 'lan1 lan2'
 +
 +  * excluded_networks
 +
 +Lista nazw sieci, które mają zostać pominięte. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta.
 +
 +    Przykład: excluded_networks = 'lan3 lan4'
 +
 +  * dummy_ip_networks
 +
 +Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres IP 0.0.0.0. Wartość tej opcji może zawierać specjalny znak '​*',​ oznaczający wszystkie sieci. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).
 +
 +    Przykład: dummy_ip_networks = lan1
 +
 +  * dummy_mac_networks
 +
 +Lista nazw sieci, dla których komputerom zostanie przypisany adres MAC 00:​00:​00:​00:​00:​00. Wartość tej opcji może zawierać specjalny znak '​*',​ oznaczający wszystkie sieci. Uwaga: po zmianie wartości tej opcji zalecana jest rekonfiguracja urządzenia. Domyślnie: pusta (żadna sieć).
 +
 +    Przykład: dummy_mac_networks = lan1
 +
 +  * excluded_dummy_ip_networks
 +
 +Lista nazw sieci, które zostaną wyłączone z działania opcji dummy_ip_networks,​ w przypadku użycia w niej znaku '​*'​. Domyślnie: pusta (żadna sieć).
 +
 +    Przykład: excluded_dummy_ip_networks = lan5
 +
 +  * excluded_dummy_mac_networks
 +
 +Lista nazw sieci, które zostaną wyłączone z działania opcji dummy_mac_networks,​ w przypadku użycia w niej znaku '​*'​. Domyślnie: pusta (żadna sieć).
 +
 +    Przykład: excluded_dummy_mac_networks = lan7
 +
 +  * skip_disabled
 +
 +Przy domyślnym ustawieniu tej opcji (true) komputery o statusie '​odłączony'​ nie są brane pod uwagę. Domyślnie: włączona.
 +
 +    Przykład: skip_disabled = false
 +
 +  * night_hours
 +
 +Zakres godzin nocnych w formacie 24-godzinnym. Np. "​22-5"​ oznacza, że podczas uruchomienia modułu w godzinach od 22:00 do 4:59 brane będą wartości taryf dla godzin nocnych. Obowiązują następujące ograniczenia dla formatu zakresu: nie może zawierać spacji, okres nie może zaczynać się przed godziną 18. Domyślnie: pusta.
 +
 +    Przykład: night_hours = "​24-6"​
ewx-stm.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/15 00:00 (edycja zewnętrzna)