Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


faq

To jest stara wersja strony!


10. FAQ

10.1. Co zrobić gdy nie generuje się mapa sieci?

Pierwsze co należy sprawdzić, to logi serwera www. Najczęściej pomaga zwiększenie parametru memory_limit w php.ini.

10.2. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem IP?

Nie ma takiej możliwości. Co więcej, autorzy nie przewidują takiej funkcjonalności w najbliższej przyszłości. Jednak masz jeszcze szansę skorzystać z patch'a multiip znajdującego się w contrib.

10.3. Jak dodać dwa komputery z tym samym adresem MAC?

A dokumentację przejrzałeś? Do tego służy opcja allow_mac_sharing = 1.

10.4. Co oznacza błąd Can't locate Config/IniFiles.pm in @INC ...?

Prawdopodobnie nie masz zainstalowanych wymaganych modułów Perla, w tym wypadku chodzi o Config::IniFiles. Najwygodniejszym sposobem instalacji modułów jest skorzystanie z CPANu w następujący sposób: perl -MCPAN -e 'install Config::IniFiles'.

10.5. Zrobiłem parę poprawek. Jak mogę dodać je do LMSa?

Poprawki najlepiej zgłaszać poprzez „pull request” z własnego forka lms na github do głównego repozytorium lms gałęzi master na github. W komentarzu do „pull request” zawrzeć krótki opis poprawki/zmiany/rozbudowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona developerów i otrzymaniem praw zapisu do CVSu zgłoś taką chęć na listę. Wcześniej jednak powinieneś się dać poznać na liście jako odpowiedzialna i kompetentna osoba np. przysyłając poprawki.

10.6. Która wersja LMSa jest najnowsza, a która najlepsza dla mnie?

Wersje LMSa są numerowane analogicznie do jądra Linuksa. I tak w LMS-x.y.z mamy: x - główny numer wersji, y - jak parzysty to wersja stabilna, jak nieparzysty to rozwojowa (niestabilna), z - mniej istotny numer podwersji. W związku z tym, jeśli ukaże się wersja stabilna np. 1.4.0, to w tej gałęzi (1.4) nie będzie już dodawana nowa funkcjonalność, będą usuwane tylko ewentualne błędy. Jednocześnie powstaje wersja rozwojowa 1.5.x, która przez dodanie nowych rzeczy, może być niestabilna/nie działająca prawidłowo.

Archiwum wszystkich wersji LMS znajduje się pod adresem www.lms.org.pl/download

Warto zauważyć że wersje stabilne najpierw wydawane są jako -RC (kandydaci do wydania, ang. release candidate). Pamiętaj że gdy np dostępna jest wersja 1.4.4 oraz 1.6.0rc3 to powinieneś stosować wersję 1.4.4, do czasu gdy gałąź 1.6 będzie stabilna.

10.7. Jak wypisać się z listy mailingowej?

Informacja ta jest zawarta w nagłówkach wszystkich wiadomości z listy mailingowej. Należy wysłać wiadomość z tematem „unsubscribe” na adres lms-request@lists.lms.org.pl.

10.8. Insecure $ENV{BASH_ENV} while running -T switch...

Powołany błąd pojawia się podczas uruchamiania skryptów perlowych korzystających z zewnętrznych programów na niektórych systemach. Opis problemu i sposoby jego rozwiązania podane są w manualu perla (man perlsec) w dziale „Cleaning Up Your Path”. Najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie przełącznika -T (który odpowiada za to zamieszanie) z pierwszej linii skryptu.

10.9. Raport SIIS 5.5c11

 1. Uzupełniamy dane w LMS najlepiej lokalizacjami TERYT i geo urządzeń i komputerów. Współrzędne geo komputerów przy generowaniu raportu nie są wykorzystywane. Opis zarządzania bazą TERYT w lms znajduje się pod adresem http://wiki.lms.org.pl/doku.php?id=lms-teryt.
 2. Generujemy paczkę ZIP z menu LMS „Osprzęt sieciowy”-⁠>„Raporty”→„Zapisz”. Paczka zawiera pliki CSV, które jesteśmy w stanie wygenerować na podstawie danych przechowywanych w LMS.
 3. Pobieramy ze strony https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ z działu „Pomoc” plik z archiwum zip zawierającym pliki generatora XML (aktualnie wersja 5.5c11). Możemy również wyposażyć się w instrukcję (link niżej).
 4. Ładujemy arkusz kalkulacyjny generatora. Słowniki używane przez generator można doładować z poziomu apletu generatora XML, więc nie trzeba tego ręcznie otwierać.
 5. Importujemy dane z plików utworzonych w LMS do poszczególnych arkuszy generatora XML. Nazwy plików są zgodne z nazwami arkuszy generatora. Pliki mają format CSV.
  UWAGA! Przy imporcie zwróćcie uwagę na format importowanych kolumn, a zwłaszcza wszystkie kolumny zawierające kody z TERYT. Te kolumny przy imporcie powinny być oznaczone jako tekstowe, gdyż w przeciwnym przypadku Excel wytnie z nich wiodące zera, a wtedy te kody będą błędne z punktu widzenia walidatora zaszytego w generatorze. Wszystkie pliki generowane przez LMS używają kodowania znaków UTF-⁠⁠8.
 6. Pierwszy arkusz generatora pozwala na uruchomienie aplikacji interaktywnej generatora. Można z jej poziomu walidować całość, poszczególne arkusze, a nawet wybrane wiersza danego arkusza.
 7. Uzupełniamy arkusz DP własnymi informacjami.
 8. Wybieramy opcję pełnej walidacji i eksportu raportu do formatu CSV.
 9. Wygrywamy otrzymany plik CSV przez panel www dostępny po zalogowaniu pod adresem https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ -⁠⁠ menu „Dane”-⁠⁠>„Import CSV”.
 10. Oczekujemy na weryfikację pliku przez serwer UKE.
faq.1427474063.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/03/27 17:34 przez chilek