Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-cutoff

4.3.4. lms-cutoff

Skrypt pozwala na odłączenie (a raczej zmianę w bazie danych stanu komputerów na wyłączony) klientów których bilans jest poniżej zadanej wartości. Właściwe odłączanie powinno być realizowane przez generator plików konfiguracyjnych.

Konfigurację dla lms-cutoff możemy ustalić w pliku lms.ini w sekcji [cutoff]. Możemy tam ustawić następujące parametry:

Nazwa Opis Wartość domyślna Przykład
limit (opcjonalny)Pozwala na ustalenie limitu bilansu poniżej którego do bazy danych zostanie zapisany stan odłączony.0limit = -20
message (optional)Jeśli nie jest pusta, wiadomość ta po dołączeniu użytkownika zostanie zapisana do jego rekordu w polu wiadomości administracyjnej. W treści wiadomości można użyć zmiennej %now, która zostanie zamieniona na bieżącą datę oraz zmiennych %b i %B tak jak w skrypcie lms-notify.'Automatic cutoff caused by exceeding of liabilities limit on %now'message = ' '
lms-cutoff.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)