Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-etherdesc

4.3.10. lms-etherdesc

Skrypt służący do generowania pliku zawierającego MAC adresy oraz nazwy hostów pobierane z bazy lms'a. Adresy zapisywane są w formacie 'stripped mac', czyli bez „:”. Tego typu plik wykorzystywany jest przez pakiet iptraf.

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [ether] w pliku lms.ini:

  • networks

Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich sieci. Przykład: networks = public-custa public-custb

  • etherdesc_owneruid

UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). Przykład: etherdesc_owneruid = 0

  • etherdesc_file

Lokalizacja pliku. Domyślnie: /var/lib/iptraf/ethernet.desc. Przykład: etherdesc_file = /etc/ethernet.desc

  • etherdesc_ownergid

GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). Przykład: etherdesc_ownergid = 0

  • etherdesc_permission

Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 600 (rw——-). Przykład: etherdesc_permission = 600

lms-etherdesc.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)