Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-fping

4.3.16. lms-fping

Skrypt zapisuje do bazy informacje o aktywności komputerów. Do skanowania wykorzystywany jest szybki program fping (z opcjami -ar1). Najpierw tworzona jest lista hostów, a następnie, po wywołaniu fping'a, komputerom włączonym zostaje przypisana data i czas skanowania. Dzięki temu mamy w bazie informacje kiedy dany komputer był ostatnio włączony.

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [fping] w pliku lms.ini:

  • networks

Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas skanowania. Jeśli nie ustawiono przeskanowane zostaną wszystkie komputery. Przykład: networks = public-custa public-custb

  • fping_binary

Lokalizacja programu fping. Domyślnie: /usr/sbin/fping Przykład: fping_binary = /usr/local/sbin/fping

  • temp_file

Lokalizacja pliku tymczasowego na listę hostów, który po wykonaniu skryptu zostaje usunięty. Domyślnie: /tmp/fping_hosts. Przykład: temp_file = /tmp/hosts

lms-fping.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)