Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makedhcpconf

4.3.8. lms-makedhcpconf

Tworzenie pliku konfiguracyjnego serwera DHCP - dhcpd.conf. Konfigurację skryptu umieszcza się w sekcji [dhcp]:

 • config_file

Lokalizacja pliku wynikowego. Domyślnie: /etc/dhcpd.conf Przykład: config_file = /tmp/dhcpd.conf

 • networks

Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich sieci. Przykład: networks = public-custa public-custb

 • customergroups

Lista nazw grup (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich grup. Przykład: customergroups = grupa1 grupa2

 • default_lease_time

Domyślny czas dzierżawy. Domyślnie: 86400. Przykład: default_lease_time = 43200

 • max_lease_time

Maksymalny czas dzierżawy. Domyślnie: 86400. Przykład: max_lease_time = 43200

 • ignore_ddns

Nie generuj wpisu 'ddns-update-style none;' na początku pliku. Przydatne przy starszych (2.2) wersjach demona dhcpd. Domyślnie: wyłączone. Przykład: ignore_ddns = 1

 • log_facility

Ustawienie trybu logowania daemona dhcp. Jeżeli puste to tryb domyślny. Przykład: log_facility = 7

 • authoritative

Dodanie wpisu 'authoritative;' na początku pliku. Domyślnie: wyłączone. Przykład: authoritative = 1

 • script_owneruid

UID właściciela skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 0 (root). Przykład: script_owneruid = 0

 • script_ownergid

GID właściciela skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 0 (root). Przykład: script_ownergid = 0

 • script_permission

Uprawnienia skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 600 (rwx——). Przykład: script_permission = 700

Możesz podać czasy dzierżawy dla konkretnych sieci poprzez stworzenie sekcji [dhcp:nazwasieci] np.:

[dhcp:public-custa] # nazwa sieci małymi literami!
default_lease_time = 3600
max_lease_time   = 3600

Możesz podać gateway, serwer dns, nazwę domeny i wins dla konkretnego hosta poprzez stworzenie sekcji [dhcp:adresip] np.:

[dhcp:213.25.209.216]
domain = anotherdomain.pl
gateway = 213.25.209.251
dns   = 213.25.209.8
wins  = 213.25.209.10
lms-makedhcpconf.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)