Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makedhcpconf

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

lms-makedhcpconf [2012/12/05 00:00] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===4.3.8. lms-makedhcpconf===
 +Tworzenie pliku konfiguracyjnego serwera DHCP - dhcpd.conf. Konfigurację skryptu umieszcza się w sekcji [dhcp]: 
  
 +  * config_file
 +Lokalizacja pliku wynikowego. Domyślnie: /etc/dhcpd.conf
 +Przykład: config_file = /tmp/dhcpd.conf
 +
 +  * networks 
 +Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich sieci.
 +Przykład: networks = public-custa public-custb
 +
 +  * customergroups
 +Lista nazw grup (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony konfig dla wszystkich grup.
 +Przykład: customergroups = grupa1 grupa2
 +
 +  * default_lease_time
 +Domyślny czas dzierżawy. Domyślnie: 86400.
 +Przykład: default_lease_time = 43200
 +
 +  * max_lease_time
 +Maksymalny czas dzierżawy. Domyślnie: 86400.
 +Przykład: max_lease_time = 43200
 +
 +  * ignore_ddns
 +Nie generuj wpisu 'ddns-update-style none;' na początku pliku. Przydatne przy starszych (2.2) wersjach demona dhcpd. Domyślnie: wyłączone.
 +Przykład: ignore_ddns = 1
 +
 +  * log_facility
 +Ustawienie trybu logowania daemona dhcp. Jeżeli puste to tryb domyślny.
 +Przykład: log_facility = 7
 +
 +  * authoritative
 +Dodanie wpisu 'authoritative;' na początku pliku. Domyślnie: wyłączone.
 +Przykład: authoritative = 1
 +
 +  * script_owneruid
 +UID właściciela skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_owneruid = 0
 +
 +  * script_ownergid
 +GID właściciela skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 0 (root).
 +Przykład: script_ownergid = 0
 +
 +  * script_permission
 +Uprawnienia skryptu określonego w 'config_file'. Domyślnie: 600 (rwx------).
 +Przykład: script_permission = 700
 +
 +Możesz podać czasy dzierżawy dla konkretnych sieci poprzez stworzenie sekcji [dhcp:nazwasieci] np.: 
 +<code>
 +[dhcp:public-custa] # nazwa sieci małymi literami!
 +default_lease_time = 3600
 +max_lease_time     = 3600
 +</code>
 +
 +Możesz podać gateway, serwer dns, nazwę domeny i wins dla konkretnego hosta poprzez stworzenie sekcji [dhcp:adresip] np.: 
 +<code>
 +[dhcp:213.25.209.216]
 +domain  = anotherdomain.pl
 +gateway = 213.25.209.251
 +dns     = 213.25.209.8
 +wins    = 213.25.209.10
 +</code>
lms-makedhcpconf.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)