Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makemacs

4.3.12. lms-makemacs

Skrypt służący do generowania pliku zawierającego reguły netfiltra filtrujące ruch klientów na bazie testu adresu źródłowego MAC. Dla każdego komputera generowana jest jedna reguła dla tablicy nat, zadanego łańcucha, testująca adres źródłowy IP pakietu oraz adres źródłowy MAC ramki. Jeśli testy zakończą się pozytywnie następuje powrót do łańcucha nadrzędnego za pomocą decyzji RETURN. Na końcu listy reguł dodawane są 2 reguły przekierowujące ruch http oraz webcache na podany w konfiguracji adres IP oraz port (z wykorzystaniem decyzji DNAT). Przekierowanie może odbywać się na wirtualny host www z zawiadomieniem klienta o zaległościach finansowych bez możliwości wyłączenia zawiadomienia. Na końcu dodawana jest reguła blokująca jakikolwiek inny ruch.

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [macs] w pliku lms.ini:

Nazwa Opis Wartość domyślna Przykład
networks Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. networks = public-custa public-custb
customergroups Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. customergroups = osiedle1 osiedle2
iptables_binary Lokalizacja programu iptables. /sbin/iptables iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables
config_owneruid UID właściciela pliku. 0 (root) config_owneruid = 0
config_file Lokalizacja pliku. /etc/rc.d/rc.macs config_file = /etc/conf.d/rc.macs
config_ownergid GID właściciela pliku. 0 (root) config_ownergid = 0
config_permission Uprawnienia pliku skryptu. 700 (rwx——) config_permission = 700
chain Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły.MACS chain = TESTY_MACOW
redirect_address Adres IP + port na który będzie przekierowywany niesklasyfikowany ruch http i webcache. 127.0.0.1:80 redirect_address = 192.168.1.1:3000
lock_noaccess Czy generować regułki testujące z decyzją RETURN dla komputerów, które są odłączone. 0 (reguły są generowane) lock_noaccess = 1
lms-makemacs.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/11 00:00 (edycja zewnętrzna)