Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makemacs

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
lms-makemacs [2012/12/11 11:00]
ceho przeniesienie opisu opcji do tabeli
lms-makemacs [2012/12/11 00:00] (aktualna)
Linia 4: Linia 4:
 Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [macs] w pliku lms.ini:  Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [macs] w pliku lms.ini: 
  
-^ Nazwa ^ Opis ^ +^ Nazwa ^ Opis ^ Wartość domyślna ^ Przykład 
-| networks | Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. \\ \\ Przykład: networks = public-custa public-custb | +| networks | Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. networks = public-custa public-custb | 
-| customergroups | Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. \\ \\ Przykład: customergroups = osiedle1 osiedle2 | +| customergroups | Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. customergroups = osiedle1 osiedle2 | 
-| iptables_binary | Lokalizacja programu iptables. Domyślnie: /sbin/iptables \\ \\ Przykład: iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables | +| iptables_binary | Lokalizacja programu iptables. /sbin/iptables iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables | 
-| config_owneruid | UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). \\ \\ Przykład: config_owneruid = 0 | +| config_owneruid | UID właściciela pliku. 0 (root) config_owneruid = 0 | 
-| config_file | Lokalizacja pliku. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.macs. \\ \\ Przykład: config_file = /etc/conf.d/rc.macs | +| config_file | Lokalizacja pliku. /etc/rc.d/rc.macs config_file = /etc/conf.d/rc.macs | 
-| config_ownergid | GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). \\ \\ Przykład: config_ownergid = 0 | +| config_ownergid | GID właściciela pliku. 0 (root) config_ownergid = 0 | 
-| config_permission | Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 700 (rwx------). \\ \\ Przykład: config_permission = 700 | +| config_permission | Uprawnienia pliku skryptu. 700 (rwx------) config_permission = 700 | 
-| chain | Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły. Domyślnie: MACS. \\ \\ Przykład: chain = TESTY_MACOW | +| chain | Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły.|MACS chain = TESTY_MACOW | 
-| redirect_address | Adres IP + port na który będzie przekierowywany niesklasyfikowany ruch http i webcache. Domyślnie: 127.0.0.1:80. \\ \\ Przykład: redirect_address = 192.168.1.1:3000 | +| redirect_address | Adres IP + port na który będzie przekierowywany niesklasyfikowany ruch http i webcache. 127.0.0.1:80 redirect_address = 192.168.1.1:3000 | 
-| lock_noaccess | Czy generować regułki testujące z decyzją RETURN dla komputerów, które są odłączone. Domyślnie: 0 (reguły są generowane) \\ \\ Przykład: lock_noaccess = 1 |+| lock_noaccess | Czy generować regułki testujące z decyzją RETURN dla komputerów, które są odłączone.  0 (reguły są generowane) lock_noaccess = 1 |
lms-makemacs.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/11 00:00 (edycja zewnętrzna)