Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-makewarnings

4.3.14. lms-makewarnings

Skrypt służący do generowania pliku zawierającego reguły netfiltra przekierowujące ruch http i webcache klientów o saldzie mniejszym lub równym od zadanego na zadany adres IP i port (wykorzystywana jest tablica nat, testy adresów źródłowych IP oraz decyzja DNAT).

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [warnings] w pliku lms.ini:

  • networks

Lista nazw sieci (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich sieci. Przykład: networks = public-custa public-custb

  • customergroups

Lista nazw grup klientów (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas generowania pliku. Jeśli nie ustawiono, zostanie stworzony plik konfiguracyjny dla wszystkich grup klientów. Przykład: customergroups = osiedle1 osiedle2

  • iptables_binary

Lokalizacja programu iptables. Domyślnie: /sbin/iptables Przykład: iptables_binary = /usr/local/sbin/iptables

  • config_owneruid

UID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). Przykład: config_owneruid = 0

  • config_file

Lokalizacja pliku. Domyślnie: /etc/rc.d/rc.warnings. Przykład: config_file = /etc/conf.d/rc.warnings

  • config_ownergid

GID właściciela pliku. Domyślnie: 0 (root). Przykład: config_ownergid = 0

  • config_permission

Uprawnienia pliku skryptu. Domyślnie: 700 (rwx——). Przykład: config_permission = 700

  • chain

Łańcuch do którego będą dodawane generowane reguły. Domyślnie: WARNINGS. Przykład: chain = OSTRZEZENIA

  • redirect_address

Adres IP + port na który będzie przekierowywany ruch http i webcache pochodzący z hostów dla których ma być włączone ostrzeżenie o zaległościach finansowych. Domyślnie: 127.0.0.1:80. Przykład: redirect_address = 192.168.1.1:3001

  • limit

Saldo klienta przy którym dla wszystkich komputerów klienta generowane są regułki przekierowujące ruch. Domyślnie: 0 Przykład: limit = -85

lms-makewarnings.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)