Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-notify

4.3.1. lms-notify

lms-notify jest dobrym sposobem przypominania ludziom o tym że do pracy sieci i łącz konieczne są ich pieniążki. Pozwala on na napisanie kilku[-nastu] plików tekstowych i traktowania ich jako szablonów do mailingu. Skrypt jest wielofunkcyjny, włączenie określonego zadania następuje poprzez zdefiniowanie lokalizacji pliku z szablonem wiadomości. Do wysyłania poczty został zastosowany moduł Mail::Sender.

4.3.1.1. Szablony

W szablonach można używać następujących zmiennych:

 • %date-m - zostanie zastąpione aktualnym miesiącem, licząc od 1 poprzedzone 0, np. 02
 • %date-y - zostanie zastąpione aktualnym rokiem, np. 2003
 • %date_month_name - zostanie zastąpione nazwą bieżącego miesiąca, np. marzec
 • %saldo - zostanie zastąpione aktualnym saldem klienta, np. 535
 • %abonament - zostanie zastąpione kwotą abonamentu jaka jest do danego klienta przypisana, np. 107
 • %b - saldo z zanegowanym znakiem, np. 107
 • %B - saldo z prawdziwym znakiem, np. -107
 • %pin - numer PIN klienta
 • %cid - ID klienta
 • %number - numer dokumentu (tylko w powiadomieniu o fakturze lub nocie obciążeniowej)
 • %value - wartość brutto na fakturze (tylko w powiadomieniu o fakturze)
 • %last_10_in_a_table - wyciąg ostatnich 10 operacji kasowych na koncie klienta (tylko wiadomości e-mail), np.:

Przykład 4-1. Lms-notify: Przykładowy wyciąg 10 ostatnich operacji kasowych

-----------+------------------------------------------------------+---------
2003-02-02 | Abonament za miesiąc 2003/02             | 107.00
2003-02-01 | Wpłata                        | -107.00
2003-02-01 | Abonament za miesiąc 2003/02             | 107.00
2003-02-01 | Wpłata                        | -321.00
2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01             | 107.00
2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01             | 107.00
2003-01-31 | Abonament za miesiąc 2003/01             | 107.00
-----------+------------------------------------------------------+---------

Przykład 4-2. Lms-notify: Przykład szablonu

UWAGA! Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.

Uprzejmie informujemy iż na Pani/Pana koncie figuruje zaległość w opłatach za
internet w wysokości %B zł.

Jeżeli porozumieli się już Państwo z administratorami w kwestii opłaty za
bieżący miesiąc czyli %date-m %date-y roku, prosimy o
zignorowanie tej wiadomości.

W wypadku gdy uważają Państwo iż zaległość ta jest nieporozumieniem prosimy o
jak najszybszy kontakt.

Wszelkie informacje na temat Państwa rozliczeń mogą Państwo znaleźć pod
adresem http://www.naszasiec.pl/mojekonto/

Jeżeli chcieliby Państwo uregulować zaległości prosimy o kontakt:

Dział Rozliczeń ASK NaszaSiec

Gwidon Mniejważny
telefon: 0-606666666
e-mail: gwidonm@naszasiec.pl

ps. załączamy ostatnie 10 operacji jakie zostało zarejestrowane przez nasz
system billingowy na Państwa koncie:

Data    | Opis                         | Wartość
%last_10_in_a_table

--
Amatorska Sieć Komputerowa NaszaSiec
http://www.naszasiec.pl/
4.3.1.2. Konfiguracja

Konfigurację dla lms-notify można ustalić w pliku lms.ini w sekcji [notify]. Możesz tam ustawić następujące parametry, które mają zastosowanie również dla skryptów lms-notify-sms i lms-notify-messages:

Nazwa Opis Wartość domyślna Przykład
debtors_template (opcjonalny)Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości wysyłanej do zadłużonych klientów. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o zadłużeniu.pustedebtors_template = /etc/lms/debtors.txt
debtors_subject (opcjonalny)Temat wiadomości o zadłużeniu.'Debtors notification'debtors_subject = 'Powiadomienie o zadłużeniu'
invoices_template (opcjonalny)Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości z informacją o wystawieniu faktury. Pod uwagę brane są faktury wystawione w ciągu ostatnich 24 godzin od uruchomienia skryptu. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o nowych fakturach.pusteinvoices_template = /etc/lms/new_invoice.txt
invoices_subject (opcjonalny)Temat wiadomości o nowej fakturze.'New invoice notification'invoices_subject = 'Powiadomienie o wystawieniu faktury'
notes_template (opcjonalny)Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości z informacją o wystawieniu noty obciążeniowej. Pod uwagę brane są noty wystawione w ciągu ostatnich 24 godzin od uruchomienia skryptu. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia o nowych notach.pustanotes_template = /etc/lms/new_note.txt
notes_subject (opcjonalny)Temat wiadomości o nowej nocie obciążeniowej.'New debit note notification'notes_subject = 'Powiadomienie o wystawieniu noty obciążeniowej'
deadline_template (opcjonalny)Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości wysyłanej do zadłużonych klientów, posiadających przeterminowane (nierozliczone) faktury. Pozostawienie tej opcji pustej wyłączy powiadomienia.pustadeadline_template = /etc/lms/deadline.txt
deadline_subject (opcjonalny)Temat wiadomości o przeterminowanych fakturach.'Invoice deadline notification'deadline_subject = 'Powiadomienie o zaległości'
limit (opcjonalny)Pozwala na ustalenie limitu bilansu poniżej którego do klienta zostanie wysłana wiadomość z informacją o zadłużeniu.0limit = -20

Poniżej przedstawiono opcje dotyczące wyłącznie wiadomości e-mail.

Nazwa Opis Wartość domyślna Przykład
mailfrom (wymagana)Adres e-mail z którego zostanie wysłany e-mail. Proszę pamiętać, że na niektórych MTA (np. exim) konto to musi istnieć w systemie.pustamailfrom = staff@domain.pl
mailfnameNazwa nadawcy maila.pustamailfname = Administratorzy
smtp_hostSerwer SMTP, przez który ma zostać wysłana wiadomość.localhostsmtp_host = smtp.mydomain.pl
smtp_authSposób autoryzacji. Dozwolone wartości: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, NTLM.pusta (brak autoryzacji)smtp_auth = LOGIN
smtp_userLogin do autoryzacji SMTP.pustysmtp_user = admin
smtp_passHasło do konta zdefiniowanego w opcji smtp_user.pustesmtp_pass = password
debug_email (opcjonalny)Adres e-mail do debugowania. Gdy ustawiony, cała poczta zostaje wysłana na dany email zamiast do klientów. Przydatne do debugowania i sprawdzania czy wszystko działa OK.nie ustawionydebug_email = lexx@domain.pl
lms-notify.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)