Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-payments

4.3.5. lms-payments

Skrypt służący do naliczania opłat abonamentowych przypisanych klientom oraz opłat stałych. Ponadto zapisuje dane do faktur. Aby działał poprawnie powinien być uruchamiany codziennie.

Skrypt ten udostępnia trzy opcje do fakturowania, które można ustawić w sekcji [payments] pliku lms.ini:

Nazwa Opis Wartość domyślna Przykład
deadline (opcjonalny)Pozwala na ustalenie terminu płatności w dniach.14deadline = 7
paytype (opcjonalny)Identyfikator rodzaju płatności (1-gotówka, 2-przelew, 3-przelew/gotówka, 4-karta, 5-kompensata, 6-barter, 7-umowa).2 (przelew)paytype = 1

comment (opcjonalny) - Opis pozycji na fakturze za naliczane zobowiązanie.|'Tariff %tariff subscription for period %period'|Przykład: comment = 'Abonament za %current_month w/g taryfy %tariff' Niektóre ze słów kluczowych są zastępowane: * %tariff - nazwa taryfy %period - okres (liczony od dziś do ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w formacie RRRR/MM/DD) %current_month - okres od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do jego końca %current_period - bieżący miesiąc w formacie MM/RRRR %next_period - następny miesiąc w formacie MM/RRRR %desc - opis taryfy

  • settlement_comment (opcjonalny)

Opis pozycji z tytułu wyrównania niepełnego okresu zobowiązania. Domyślnie odpowiada opcji comment Przykład: settlement_comment = 'Wyrównanie za okres %period'

  • suspension_description (opcjonalny)

Tekst dodawany na końcu opisu operacji dla obciążeń zawieszonych. Domyślnie: ' ' Przykład: suspension_description = (zawieszenie)

  • saledate_next_month (opcjonalny)

Włączenie tej opcji spowoduje, że data sprzedaży na fakturze zostanie ustawiona na pierwszy dzień następnego miesiąca. Domyślnie: 0 Przykład: saledate_next_month = 1 Ponadto mamy do dyspozycji jeden przydatny parametr wiersza poleceń –fakedate (-f). Przy jego użyciu można sprawić, aby skrypt działał z podmienioną datą systemową (w formacie YYYY/MM/DD), na przykład –fakedate=2004/10/10.

lms-payments.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)