Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-reminder

4.3.17. lms-reminder

Skrypt służy do przypominania klientom o zaplanowanych na dany dzień zadaniach. Lista zdarzeń przypisanych w Terminarzu danemu klientowi w bieżącym dniu zostaje wysłana na jego adres e-mail.

Konfigurację dla lms-reminder umieszcza się w pliku lms.ini w sekcji [reminder]. Możesz tam ustawić następujące parametry:

  • mailsubject (wymagany)

Pozwala na ustalenie tematu e-maila wysyłanego do klienta. Domyślnie: nie ustawione. Przykład: mailsubject = 'Terminarz z LMSa'

  • mailfrom (wymagany)

Adres e-mail z którego zostanie wysłany e-mail. Proszę pamiętać, że na niektórych MTA (np. exim) konto to musi istnieć w systemie. Domyślnie nieustawione. Przykład: mailfrom = staff@domain.pl

  • mailfname (wymagany)

Nazwa nadawcy maila. Przykład: mailfname = LMS

  • smtp_host

Serwer SMTP, przez który ma zostać wysłana wiadomość. Domyślnie: localhost Przykład: smtp_host = smtp.mydomain.pl

  • smtp_auth

Sposób autoryzacji. Dozwolone wartości: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, NTLM. Domyślnie: pusta (brak autoryzacji) Przykład: smtp_auth = LOGIN

  • smtp_user

Login do autoryzacji SMTP. Domyślnie: pusty Przykład: smtp_user = admin

  • smtp_pass

Hasło do konta zdefiniowanego w opcji smtp_user. Domyślnie: puste Przykład: smtp_pass = password

  • debug_email (opcjonalny)

Adres e-mail do debugowania. Gdy ustawiony, cała poczta zostaje wysłana na dany email zamiast do klientów. Przydatne do debugowania i sprawdzania czy wszystko działa OK. Domyślnie: nie ustawiony. Przykład: debug_email = alec@domain.pl

lms-reminder.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)