Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-sendinvoices

4.3.11. lms-sendinvoices

Skrypt służy do wysyłania pocztą elektroniczną faktur, jako załączników do wiadomości. Faktury generowane są na podstawie szablonu dostępnego w lms-ui, dlatego wymagane jest podanie klienta i hasła do interfejsu www lms-ui.

W odróżnieniu od pozostałych skryptów ten wymaga dodatkowych modułów perla: LWP::UserAgent, MIME::QuotedPrint oraz Mail::Sender.

Konfigurację należy umieścić w sekcji [sendinvoices]:

 • lms_url

Adres do lms-ui. Domyślnie: http://localhost/lms/ Przykład: lms_url = http://lms.mynet.pl

 • lms_user

Login użytkownika. Domyślnie: pusty Przykład: lms_user = admin

 • lms_password

Hasło do lms-ui. Domyślnie: puste Przykład: lms_password = moje_hasło

 • debug_email

Konto pocztowe do testów. Domyślnie: niezdefiniowane. Przykład: debug_email = admin@mynet.pl

 • sender_name

Nadawca listu. Domyślnie: niezdefiniowany. Przykład: sender_name = ASK MyNet

 • sender_email

Adres nadawcy listu. Domyślnie: niezdefiniowany. Przykład: sender_email = admin@mynet.pl

 • mail_subject

Temat wiadomości. Można użyć zmiennej %invoice zastępowanej numerem faktury. Domyślnie: 'Invoice No. %invoice'. Przykład: mail_subject = 'Nowa faktura'

 • mail_body

Treść wiadomości. Można użyć zmiennej %invoice, która zostanie zastąpiona numerem faktury. Domyślnie: 'Attached file with Invoice No. %invoice'. Przykład: mail_body = ''

 • customergroups

Lista nazw grup (oddzielonych spacjami), które mają być uwzględnione podczas wysyłki. Domyślnie: nie ustawiona - wszystkie grupy. Przykład: customergroups = grupa1 grupa2

 • smtp_host

Serwer SMTP, przez który ma zostać wysłana wiadomość. Domyślnie: localhost Przykład: smtp_host = smtp.mydomain.pl

 • smtp_auth

Sposób autoryzacji. Dozwolone wartości: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, NTLM. Domyślnie: pusta (brak autoryzacji) Przykład: smtp_auth = LOGIN

 • smtp_user

Login do autoryzacji SMTP. Domyślnie: pusty Przykład: smtp_user = admin

 • smtp_pass

Hasło do konta zdefiniowanego w opcji smtp_user. Domyślnie: puste Przykład: smtp_pass = password

Ponadto mamy do dyspozycji jeden przydatny parametr wiersza poleceń –fakedate (-f). Przy jego użyciu można sprawić, aby skrypt działał z podmienioną datą systemową (w formacie YYYY/MM/DD), na przykład –fakedate=2004/10/10.

lms-sendinvoices.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)