Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-teryt

4.3.19. lms-teryt

Skrypt służący do importu i aktualizacji danych bazy TERYT. Zawiera również możliwość pobrania plików bazy z Internetu, a także procedurę przypisywania identyfikatorów TERYT do istniejących komputerów, które mają zdefiniowany adres ale nie mają przypisanego TERYTu.

Skrypt zawiera następujące opcje uruchomieniowe, które można łączyć:

-f, –fetch

Włącza procedurę pobierania (i rozpakowania) plików bazy TERYT z Internetu. Wymagane jest umożliwienie połączenia HTTP z serwerem określonych w opcji 'url' oraz zainstalowanie programu unzip.

-l, –list=<lista>

Zawęża działanie opcji importu/aktualizacji do określonych województw. Podobnie jak w opcji konfiguracyjnej 'state_list' podajemy tutaj numeryczne identyfikatory oddzielone przecinkami. Ze względu na duży rozmiar całej bazy, wskazane jest ograniczenie się tylko do wybranych województw. Identyfikatory można znaleźć w pliku TERC.xml.

2 - dolnośląskie
4 - kujawsko-pomorskie
6 - lubelskie
8 - lubuskie
10 - łódzkie
12 - małopolskie
14 - mazowieckie
16 - opolskie
18 - podkarpackie
20 - podlaskie
22 - pomorskie
24 - śląskie
26 - świętokrzyskie
28 - warmińsko-mazurskie
30 - wielkopolskie
32 - zachodniopomorskie

-u, –update

Import danych do bazy LMSa. Jeśli baza była już wcześniej importowana, nastąpi aktualizacja bazy.

-m, –merge

Przypisanie identyfikatorów TERYT dla komputerów/urządzeń, które nie zostały jaszcze przypisane, ale posiadają wpisany adres lokalizacji. Algorytm jest dość prosty i nie ma pewności, że wszystkie adresy zostaną rozpoznane.

Konfigurację tego skryptu zawiera sekcja [teryt] w pliku lms.ini:

  • url

Adres strony pobierania plików bazy TERYT. Domyślnie zawiera poniższy link. Przykład: url = http://www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa

  • dir

Katalog w którym, są przechowywane rozpakowane pliki (xml) bazy TERYT. W tym katalogu zostaną też zapisane pobrane pliki. Domyślnie: katalog uruchomienia skryptu. Przykład: dir = /var/lib/teryt

  • unzip_binary

Lokalizacja programu unzip. Domyślnie: /usr/bin/unzip. Przykład: unzip_binary = /sbin/unzip

  • state_list

Lista identyfikatorów województw, oddzielonych przecinkami, które będą brane pod uwagę podczas importu. W celu minimalizacji rozmiaru bazy danych i czasu działania skryptu najlepiej ograniczyć się do wybranych województw. Przykład: state_list = 2

-o, –only-unique-city-matches

Uaktualnia lokalizację TERYT tylko wtedy, gdy nazwa miasta z lokalizacji jest unikalną miejscowością w bazie danych TERYT.

lms-teryt.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/29 13:01 przez chilek