Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


lms-traffic

4.3.6. lms-traffic

Skrypt służy do logowania informacji o ilości danych pobranych i wysłanych przez każdy komputer w sieci lokalnej. W bazie danych zapisywana jest ilość danych w bajtach, numer komputera z bazy lms i znacznik czasu. Od klienta zależy w jakich odstępach dane będą odczytywane. Ponieważ dane odczytywane są z pliku utworzonego przez klienta, nie ma znaczenia z jakiego źródła pochodzą, może to być iptables, ipchains lub program zewnętrzny np. ipfm. Przeglądanie wykresów wykorzystania łącza oraz definiowanie filtrów dostępne jest z głównego menu 'Statystyki'.

4.3.6.1. Instalacja

Przed uruchomieniem lms-traffic należy zadbać o utworzenie pliku z danymi. Zawartość pliku powinna mieć następujący format:

<adres IP> <n_spacji> <upload> <n_spacji> <download>
<adres IP> <n_spacji> <upload> <n_spacji> <download>
...

Skrypt tworzący statystyki należy uruchamiać z taką samą częstotliwością co lms-traffic.

Przykład takiego skryptu dla iptables znajduje się w pliku /sample/traffic_ipt.pl.

Następnie instalujemy skrypt dopisując do crontaba. Oprócz standardowych opcji wiersza poleceń możliwe jest zdefiniowanie lokalizacji pliku z logiem

-f=/plik        położenie i nazwa pliku ze statystykami domyślnie /var/log/traffic.log

Częstotliwość zapisywania danych do bazy ustala użytkownik. Ustawienie jej poniżej 10 minut, może spowodować szybki przyrost ilości rekordów w bazie danych, a co za tym idzie zwiększyć czas oczekiwania na wyświetlenie wyników.

lms-traffic.txt · ostatnio zmienione: 2012/12/05 00:00 (edycja zewnętrzna)