Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


notify

6.2.4. Notify

6.2.4.1. Opis

Moduł 'notify' służy do informowania klientów o zaległościach w opłatach za pomocą poczty elektronicznej. Aktualne saldo klienta porównywane jest ze zmienną 'limit', jeśli jest niższe - wiadomość zostaje wysłana. Treść wiadomości pobierana jest z przygotowanego szablonu, w którym można stosować następujące zmienne:

 • %saldo - aktualne saldo klienta (także %B)
 • %b - wartość bezwzględna aktualnego salda klienta
 • %pin - PIN klienta
 • %name - imię klienta
 • %lastname - nazwisko/nazwa klienta
 • %last_10_in_a_table - wyciąg ostatnich 10 operacji na kocie klienta
6.2.4.2. Konfiguracja

Poniżej przedstawiono dostępne opcje konfiguracyjne modułu 'notify':

 • template

Lokalizacja pliku z szablonem wiadomości. Domyślnie: pusty

 Przykład: template = modules/notify/sample/mailtemplate
 • file

Lokalizacja pliku tymczasowego. Domyślnie: /tmp/mail

 Przykład: file = /tmp/mail.txt
 • command

Polecenie powłoki wysyłające e-maila. '%address' zostanie zastąpione adresem e-mail klienta. Domyślnie: 'mail -s „Liabilities Information” %address < /tmp/mail'.

 Przykład: command = 'mail %address -s "musisz zapłacić, bo jak nie..." < /tmp/mail.txt'
 • limit

Wiadomość o zaległościach zostaje wysłana jeśli saldo klienta spadnie poniżej kwoty określonej zmienną limit. Domyślnie: 0

 Przykład: limit = -20
 • debug_mail

Określa adres na który zostaną wysłane wszystkie wiadomości, przydatne podczas testów. Domyślnie: puste.

 Przykład: debug_mail = localhost@moja.net
notify.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/14 00:00 (edycja zewnętrzna)