Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


payments

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
payments [2013/01/14 21:32]
ceho utworzono
payments [2015/03/10 22:26] (aktualna)
Linia 11: Linia 11:
   * comment   * comment
  
-Komentarz do operacji. '​%period'​ zostanie zamienione na daty od-do należnego abonamentu, np. '​2003/​10/​10 - 2003/​11/​09',​ '​%tariff'​ na nazwę odpowiedniej taryfy/​zobowiązania,​ %month na pełną nazwę bieżącego miesiąca, %year na bieżący rok, a %next_mon na następny miesiąc w formacie RRRR/MM. Domyślnie: '​Subscription:​ '​%tariff'​ for period: %period'​.+Komentarz do operacji. '​%period'​ zostanie zamienione na daty od-do należnego abonamentu, np. '​2003/​10/​10 - 2003/​11/​09',​ '​%tariff'​ na nazwę odpowiedniej taryfy/zobowiązania,​ '​%attribute'​ na tekst wpisany w polu Atrybut danego ​zobowiązania,​ %month na pełną nazwę ​ bieżącego miesiąca, %year na bieżący rok, a %next_mon na następny miesiąc w formacie RRRR/MM.
  
-    ​Przykład: comment = 'Abonament miesięczny ​za okres %period'​+Domyślnie: '​Subscription:​ %tariff - %attribute for period: %period'​. 
 + 
 +    ​Przykład: comment = '%tariff - %attribute ​za okres %period'​
  
   * settlement_comment   * settlement_comment
payments.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/10 22:26 (edycja zewnętrzna)