Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


raport_uke

Stworzenie możliwości generowanie corocznego Raportu do UKE. Najlepiej, żeby wszystko było generowane zgodnie z dokumentami znajdującymi się na stronie UKE http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead02&news_cat_id=19&news_id=6350&layout=1&page=text

Obecny „raport UKE” nazwę powinno się zmienić na „Inwentaryzacja Sieci”

Można jeszcze dodać raport „dostępu do informacji” (wysyłany do 20 stycznia), ale wymaga to dodatkowego modułu. Raport nie jest skomplikowany i chyba nie ma sensu obecnie się tym zajmować

raport_uke.txt · ostatnio zmienione: 2012/10/01 00:00 (edycja zewnętrzna)