Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


siis

Raport SIIS 5.5c11

Dotychczasowa metoda

 1. Przygotujemy bazę TERYT w LMS zgodnie z opisem znajdującym się pod adresem http://wiki.lms.org.pl/doku.php?id=lms-teryt.
 2. Uzupełniamy dane w LMS najlepiej lokalizacjami TERYT i geo urządzeń i komputerów. Współrzędne geo komputerów przy generowaniu raportu nie są wykorzystywane.
 3. Jeśli chcemy wygenerować niepuste zawartości plików ZAS, US potrzebne będzie przypisanie komputerom lokalizacji TERYT (lub geo), podłączenie ich do urządzeń oraz powiązanie ich z zobowiązaniami.
 4. Jeśli chcemy wygenerować zawartość pliku SR zawierającą wartości rzeczywiste, należy przypisać połączeniom komputerów z urządzeniami sektory radiowe definiowane niezależnie dla każdego urządzenia sieciowego.
 5. Jeśli chcemy, żeby w raporcie właściwości połączeń radiowych w plikach INT oraz RL były zgodne rzeczywistymi, należy dla połączeń między urządzeniami wskazać sektory radiowe.
 6. Jeśli chcemy wygenerować niepuste zawartości plików OB, WO, PS potrzebne będzie dodanie w LMS węzłów obcych oraz połączeń pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w węzłach obcych, a urządzeniami własnymi.
 7. Jeśli nie realizujemy żadnego projektu inwestycyjnego finansowego ze środków budżetowych państwa lub Unii Europejskiej to plik PROJ pozostanie pusty.
 8. Generujemy paczkę ZIP z menu LMS „Osprzęt sieciowy”-⁠>„Raporty”→„Typ formatu: archiwum zip z wieloma plikami (dotychczasowy format)”→„Zapisz”. Paczka zawiera pliki CSV, które jesteśmy w stanie wygenerować na podstawie danych przechowywanych w LMS.
 9. Pobieramy ze strony https://form.teleinfrastruktura.gov.pl z działu „Pomoc” plik z archiwum zip zawierającym pliki Generatora XML (aktualnie wersja 5.5c11). Możemy również wyposażyć się w instrukcję (pod tym samym linkiem).
 10. Ładujemy arkusz kalkulacyjny generatora. Słowniki używane przez generator można doładować z poziomu apletu Generatora XML, więc nie trzeba tego ręcznie otwierać.
 11. Importujemy dane z plików utworzonych w LMS do poszczególnych arkuszy Generatora XML. Nazwy plików są zgodne z nazwami arkuszy generatora. Pliki mają format CSV.
  UWAGA! Przy imporcie zwróćcie uwagę na format importowanych kolumn, a zwłaszcza wszystkie kolumny zawierające kody z TERYT. Te kolumny przy imporcie powinny być oznaczone jako tekstowe, gdyż w przeciwnym przypadku Excel wytnie z nich wiodące zera, a wtedy te kody będą błędne z punktu widzenia walidatora zaszytego w generatorze. Wszystkie pliki generowane przez LMS używają kodowania znaków UTF-⁠⁠8.
 12. Pierwszy arkusz generatora pozwala na uruchomienie aplikacji interaktywnej generatora. Można z jej poziomu walidować całość, poszczególne arkusze, a nawet wybrane wiersza danego arkusza.
 13. Uzupełniamy arkusz DP własnymi informacjami.
 14. Wybieramy opcję pełnej walidacji i eksportu raportu do formatu CSV.
 15. Wygrywamy otrzymany plik CSV przez panel www dostępny po zalogowaniu pod adresem https://form.teleinfrastruktura.gov.pl -⁠⁠ menu „Dane”-⁠⁠>„Import CSV”.
 16. Oczekujemy na weryfikację pliku przez serwer UKE.

Nowa metoda

 1. Przygotujemy bazę TERYT w LMS zgodnie z opisem znajdującym się pod adresem http://wiki.lms.org.pl/doku.php?id=lms-teryt.
 2. Uzupełniamy dane w LMS najlepiej lokalizacjami TERYT i geo urządzeń i komputerów. Współrzędne geo komputerów przy generowaniu raportu nie są wykorzystywane.
 3. Jeśli chcemy wygenerować raport z rekordami opisującymi zasięgi (ZAS), usługi (US) potrzebne będzie przypisanie komputerom lokalizacji TERYT (lub geo), podłączenie ich do urządzeń oraz powiązanie ich z zobowiązaniami.
 4. Jeśli chcemy wygenerować raport z rekordami opisującymi sektory radiowe (SR) zawierającymi wartości rzeczywiste, należy przypisać połączeniom komputerów z urządzeniami sektory radiowe definiowane niezależnie dla każdego urządzenia sieciowego.
 5. Jeśli chcemy wygenerować raport z rekordami interfejsów (INT) oraz radiolinii (RL) zawierające rzeczywiste właściwości połączeń radiowych, należy dla połączeń między urządzeniami wskazać sektory radiowe.
 6. Jeśli chcemy wygenerować raport z rekordami opisującymi podmioty obce (OB), węzły obce (WO), punkty styku (PS) potrzebne będzie dodanie w LMS węzłów obcych oraz połączeń pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w węzłach obcych, a urządzeniami własnymi. Jako identyfikator współwłaściciela węzłów obcych i współdzielonych wpisujemy najlepiej skrótową nazwę podmiotu obcego.
 7. Jeśli nie realizujemy żadnego projektu inwestycyjnego finansowego ze środków budżetowych państwa lub Unii Europejskiej to raport nie będzie zawierał rekordów opisujących projekty (PROJ).
 8. Generujemy pojedynczy plik CSV z menu LMS „Osprzęt sieciowy”-⁠>„Raporty”→„Typ formatu: pojedynczy plik csv (format zgodny ze specyfikacją uke siis)”→„Zapisz”. Plik zawiera rekordy utworzone w oparciu o dane przechowywane w LMS.
 9. Pobieramy ze strony https://form.teleinfrastruktura.gov.pl z działu „Pomoc” plik z archiwum zip zawierającym pliki Generatora XML (aktualnie wersja 5.5c11). Możemy również wyposażyć się w instrukcję (pod tym samym linkiem).
 10. Ładujemy arkusz kalkulacyjny generatora. Słowniki używane przez generator można doładować z poziomu apletu Generatora XML, więc nie trzeba tego ręcznie otwierać.
 11. Pierwszy arkusz generatora pozwala na uruchomienie aplikacji interaktywnej generatora (Generator XML Menu → „Panel sterowania”). Można z jej poziomu walidować całość, poszczególne arkusze, a nawet wybrane wiersza danego arkusza.
 12. W „Panelu sterowania” Generatora XML dokonujemy importu z pliku CSV (chodzi o funkcję importu „Panelu sterowania”, a nie funkcję importu danych zewnętrznych w Excelu!).
 13. Uzupełniamy arkusz DP własnymi informacjami.
 14. Wybieramy opcję pełnej walidacji i eksportu raportu do formatu CSV.
 15. Często plik CSV trzeba wygenerować z LMS wielokrotnie, żeby przygotować pełne i w miarę poprawne dane (po ich uzupełnieniu w LMS). Dlatego warto wyeksportować stałe, praktycznie nie zmieniające się zawartości arkuszy DP, PROJ i OB co postaci CSV z poziomu „Panelu Sterowania” i umieścić wynik w zmiennej konfiguracyjnej LMS-a o nazwie siis.header. Dzięki temu przy kolejnych importach CSV do Generatora XML nie trzeba będzie każdorazowo wypełniać zawartości wspomnianych wcześniej arkuszy. Przy eksporcie do CSV w LMS warto zwrócić uwagę na opcje wyboru pozwalające określić, rekordy jakiego typu mają być eksportowane do CSV - to pozwala zapobiec „kolizji” rekordów danego typu z ustawienia siis.header i wygenerowanych przez LMS.
 16. Wygrywamy otrzymany plik CSV przez panel www dostępny po zalogowaniu pod adresem https://form.teleinfrastruktura.gov.pl -⁠⁠ menu „Dane”-⁠⁠>„Import CSV”.
 17. Oczekujemy na weryfikację pliku przez serwer UKE.
siis.txt · ostatnio zmienione: 2015/04/13 11:53 przez chilek