Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wstep

1.1. Czym jest LMS

„LMS” jest zintegrowanym systemem zarządzania sieciami przeznaczonym dla różnej wielkości dostawców internetu (ISP).

Oprogramowanie to stworzone w PHP, C i Perlu, współpracujące z różnymi bazami danych, składa się z przyjaznego interfejsu użytkownika (frontend) oraz programów instalowanych na serwerze dostępowym (backend) udostępniając następujące funkcjonalności:

  • zarządzanie dostępem do internetu (w tym kontrola przepływności i statystyki),
  • moduły finansowo-księgowe z fakturowaniem,
  • korespondencja seryjna i wiadomości administracyjne do klientów,
  • zarządzanie kontami i hostingiem,
  • ewidencja klientów i sprzętu (mapa sieci),
  • system obsługi zgłoszeń (helpdesk),
  • zarządzanie dowolnymi usługami,
  • zarządzanie czasem (terminarz),
  • panel administracyjny dla abonenta.

Całość została wymyślona w ramach administracji ASK NetX i tam jest nieustannie rozwijana i poddawana testom.

LMS nie zastąpi Ci umiejętności jakie powinien mieć administrator. Jeśli nie potrafisz wykonać tak prostych czynności jak instalacja czy konfiguracja, prawdopodobnie nie będziesz umiał dostroić LMS do swojego systemu. Tak więc bez znajomości systemów U*IX się nie obejdzie.

1.2. Autorzy

1.2.1. LMS Developers

1.2.2. Inni

LMS zawiera fragmenty następującego oprogramowania: phpMyAdmin, phpsysinfo, NewsPortal, overLIB, ezpdf, xajax, Tigra Calendar, procedury konwersji liczb na postać słowną autorstwa Piotra Klebana oraz przykłady kodu zawarte w Podręczniku PHP.

1.3. Licencja

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Angielski tekst tej licencji znajduje się tutaj.

1.4. Informacje dodatkowe

1.4.1. Kontakt z autorami

Najlepiej poprzez listę mailingową, na którą można się zapisać wysyłając pustego maila o temacie „subscribe lms” na adres ecartis@lists.lms.org.pl, a maile wysyła się na adres lms@lists.lms.org.pl.

1.4.2. Zgłaszanie błędów i pomysłów

Aby efektywnie zgłosić błąd lub nowy pomysł, najlepiej jest zapisać się na listę mailingową gdzie ktoś z autorów bądź użytkowników będzie miał szansę odpowiedzieć na pytania Cię nurtujące. Dostępny jest także dla testów BTS, gdzie można zgłaszać błędy po uprzedniej rejestracji. Raporty z BTS idą także na listę mailingową, więc najlepiej się zapisać, zgłosić błąd poprzez BTS, wysłać linka na listę i czekać na rozwój wydarzeń. Adres BTS to http://bts.lms.org.pl.

1.4.3. Najnowsza wersja

Zawsze aktualną wersję LMS można pobrać z repozytorium GIT za pomocą interfejsu www tutaj, lub klasycznie:

git clone https://github.com/lmsgit/lms.git

Repozytorium GIT można także przeglądać przy pomocy interfejsu WWW pod adresem https://github.com/lmsgit/lms/.

1.4.4. Historia zmian

Informacje o zmianach jakie zaszły w kolejnych wersjach LMS zawarte są w pliku ChangeLog.

1.4.5. Wsparcie komercyjne

Wielokrotnie na liście dyskusyjnej pojawiają się pytania typu „kiedy dana funkcjonalność zostanie dodana, czy też jaka kwota przyspieszyłaby wykonanie pewnych konkretnych prac.” Aby nie zaśmiecać głównej listy mailingowej powstała lista lms-support. Aby się na nią zapisać należy wysyłać email o treści: „subscribe lms-support” na adres ecartis@lists.lms.org.pl, a konkretne maile wysyła się na adres lms-support@lists.lms.org.pl.

Osoby poszukujące płatnego wsparcia w instalacji/konfiguracji lub potrzebujące nowych funkcjonalności powinny właśnie skorzystać z listy lms-support. Tam rozmawiamy o pieniądzach. Zlecając prace czy też pytając się o cenę należy pamiętać że LMS jest projektem Open Source. Nie jest on produktem jakiejś firmy, a więc każdą poprawkę należy uzgadniać bezpośrednio z developerem który ma ją wykonać. Osoby potrzebujące dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi (faktury VAT, rachunku uproszczonego, umowy zlecenia bądź o dzieło) powinny to od razu zaznaczyć - najprawdopodobniej uzyskanie takiego dokumentu podniesie koszty całej usługi.

wstep.txt · ostatnio zmienione: 2014/09/06 00:00 (edycja zewnętrzna)