Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skrypty

4.1. Instalacja

Jeśli chcesz ustawić konfigurację któregoś ze skryptów, robi się to w odpowiedniej sekcji lms.ini. Same skrypty przenieś z katalogu /lms/bin/ do katalogu /usr/sbin. Po przeniesieniu musisz je jeszcze dopisać do crontaba tak, aby były uruchamiane automatycznie, właśnie wtedy kiedy tego chcesz. Przykładowo, wpis w crontabie dla skryptu lms-payments (wykonywanego codziennie o godzinie 00:01) powinien wyglądać następująco:

1 0 * * *    /usr/sbin/lms-payments 1 > /dev/null

Po więcej informacji możesz sięgnąć do man crontab

Większość lms'owych skryptów posiada dodatkowe opcje uruchomieniowe:

-C plik   położenie i nazwa alternatywnego pliku lms.ini, domyślnie /etc/lms/lms.ini
-q     wykonanie skryptu bez wyświetlania komunikatów        
-h     pomoc (a w zasadzie to tylko listing opcji)
-v     informacja o wersji skryptu

4.2. Lista dostępnych skryptów

Nazwa Opis
lms-notify Powiadamianie klientów pocztą internetową o zaległościach, wystawionych fakturach, przekroczeniu terminu płatności
lms-notify.php Powiadamianie klientów pocztą internetową o zaległościach, wystawionych fakturach, przekroczeniu terminu płatności (nowocześniejsza wersja PHP)
lms-notify-sms Odpowiednik lms-notify do wysyłania smsów
lms-notify-messages Odpowiednik lms-notify do ustawiania powiadomień http
lms-cutoff Odłączanie klientów zadłużonych
lms-etherdesc Generowanie pliku dla iptraf zawierającego pary MAC adres - nazwa hosta
lms-payments Naliczanie opłat okresowych (abonamentowych) z fakturowaniem
lms-traffic Zapis statystyk wykorzystania łącza
lms-traffic-logiptables Statystyki łącza dla iptables
lms-makearp Tworzenie tablicy ARP (/etc/ethers)
lms-makedhcpconf Konfiguracja serwera DHCP (dhcpd.conf)
lms-makeiptables Konfiguracja firewalla iptables
lms-makeipchains Konfiguracja firewalla ipchains
lms-makeopenbsdpf Konfiguracja firewalla dla systemu OpenBSD
lms-makeoidentconf Konfiguracja oident
lms-sendinvoices Wysyłanie faktur do klientów
lms-makemacs Filtrowanie ruchu na bazie adresów źródłowych MAC
lms-makehosts Generuje plik /etc/hosts
lms-makewarnings Generuje regułki przekierowujące ruch klientów zadłużonych
lms-makemessages Generuje regułki przekierowujące ruch klientów, którym ustawiono wiadomość administracyjną
lms-fping Badanie aktywności komputerów
lms-reminder Przypominanie o zaplanowanych zadaniach z Terminarza
lms-rtparser Backend do Helpdesk'a
lms-teryt Import bazy TERYT
skrypty.txt · ostatnio zmienione: 2016/02/02 12:33 przez chilek